กิจกรรม

เรียนรู้ความตาย เข้าใจชีวิต


ความตายอาจไม่ใช่ภัยคุกคาม
แต่คือมิตรที่มาเตือนเราด้วยความปรารถนาดี
คือครูที่เคี่ยวเข็ญเราให้ใช้ทุกวินาทีของชีวิตอย่างมีคุณค่า
ช่วยให้เราเข้าถึงจุดมุ่งหมายของชีวิต
ที่แต่ละคนอาจจะลืมไป

กิจกรรมปัจจุบัน

กิจกรรมที่ผ่านมา