คุยด้วยไมตรี

 

 

ในสถานการณ์ COVID-19 หากบุคลากรทางการแพทย์ท่านใด รู้สึกเหนื่อย เครียด หรือต้องการระบายความในใจ เราพร้อมเป็นพื้นที่รับฟัง

ทีม Peaceful Death ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี เปิดบริการ "รับฟังบุคลากรทางการแพทย์" ด้วย ไพ่ฤดูฝน เครื่องมือดูแลใจผ่านการพูดคุยและรับฟังทาง LINE call แบบ 1-1

ติดต่อได้ที่ @maitritalk หรือ QR code เพื่อนัดหมายเวลาพูดคุย

เริ่มรับบริการตั้งแต่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นไป