ติดต่อเรา

PEACEFUL DEATH PROJECT


กลุ่ม Peaceful Death

45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา)
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Peaceful Death Fanpage หรือ
Line @peacefuldeath

E-mail: peacefuldeath2011@gmail.com


ช่องทางบริจาค

โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน
เลขที่ 058-3-89596-5
ชื่อบัญชี นาย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ และ นส. วรรณา จารุสมบูรณ์ และ นส.ฐนิดา อภิชนะกุลชัย

ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของท่านได้ที่
Peaceful Death Fanpage หรือ
Line @peacefuldeath หรือ
peacefuldeath2011@gmail.com