ดูแลใจผู้สูญเสีย

Bereavement care in COVID 

ในช่วงโควิด เราได้เห็นความสูญเสียขึ้นมากมาย ทั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตของคนใกล้ชิด คนคุ้นเคย คนที่ห่างไกลออกไป ความสูญเสียอาจอยู่ในรูปของการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสในการดำเนินชีวิต ความสูญเสียทางอารมณ์

ความสูญเสียก่อปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเพียงอาการช็อค ปฏิเสธ โกรธ เศร้า เท่านั้น แต่ยังรวมปฏิกิริยาทางกาย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือจุดยืนที่มีต่อชีวิต ความสูญเสียอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในระยะสั้น หรือเปลี่ยนแปลงระดับลึก เรื้อรังและยาวนาน

ดูแลใจผู้สูญเสีย รวบรวมบทความ สื่อและเครื่องมือการดูแลความสูญเสีย ทั้งในเชิงป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟู และเยียวยา รวมทั้งเครือข่ายดูแลส่งต่อ กิจกรรมดูแลความสูญเสีย ท่านสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ peacefuldeath2011@gmail.com

เครื่องมือดูแลความสูญเสีย

หนังสือออนไลน์, คลิปวีดีโอ, Application

การ์ดเพื่อนใจ ข้อคิด ธรรมะ และการฝึกฝนประจำวันเพื่อการดูแลใจ

ดาวน์โหลดพินัยกรรมสุขภาพ ฉบับย่อ เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด

ดาวน์โหลดสมุดเบาใจ

 

เครือข่ายดูแลส่งต่อ

หน่วยงานรัฐ - องค์กรเอกชน - สังคมออนไลน์

รายชื่อเครือข่ายวัดที่รับฌาปนกิจผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19

รวมรายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกที่มีจิตแพทย์ทั่วประเทศ

 

เครือข่ายให้คำปรึกษาดูแลความสูญเสียแบบตัวต่อตัว

สายด่วนให้คำปรึกษาโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

คุยด้วยไมตรี @maitritalk พื้นที่ปลอดภัย รับฟังอย่างไม่ตัดสิน โดยกระบวนกรจาก Peaceful Death ที่มีทักษะรับฟังและการดูแลจิตใจจากการสูญเสีย นัดหมายล่วงหน้าเพื่อคุยกันแบบ chat หรือ Line call หรือโทรศัพท์

อาสาสมัครจากชุมชนกรุณาขะไจ๋ พร้อมให้การรับฟังและปรับสภาพใจด้วย “ไพ่ฤดูฝน” ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้สูญเสีย จิตอาสาและบุคลากรทางการแพทย์ นัดหมายล่วงหน้า และใช้เวลาเพียง 30-60 นาทีเท่านั้น

iSHARE พร้อมเคียงข้างรับฟังทุกเรื่องราว บริการรับฟังผ่าน video call โดย อาสาสมัครผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในการรับฟังดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย รวมถึงการรับฟังญาติผู้ป่วยด้วย

บริการรับฟังออนไลน์เพื่อตั้งหลักให้ใจจากการสูญเสีย โดยกระบวนกรอาจารย์และศิษย์เก่า ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง พร้อมเป็นพื้นที่ให้คุณพักและหาก้าวเล็กๆ ให้ตัวเอง

เพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียว “ดูแลใจ” บริการรับฟังความโศกเศร้า โดยกลุ่มโค้ชจิตอาสาที่ผ่านการอบรมกับจิตแพทย์ สำหรับผู้สูญเสียทั้งคนรัก งาน การใช้ชีวิต รวมถึงผู้ที่กำลังดูแลผู้ป่วย นัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการผ่าน Zoom หรือ Line call

ร้านรับฝากความเศร้า

ให้บริการรับฟัง ให้คำปรึกษาแก่ผู้มีความเครียด ความทุกข์ ดูแลกันผ่านความเป็นมนุษย์

Here to Heal
พูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเบื่องต้น ผ่านทางออนไลน์ (Text-based)ได้ง่ายๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://lin.ee/P77s2bW ให้บริการโดยโครงการพัฒนาระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ และเครือข่ายส่งต่อบริการสุขภาพจิต โดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.

บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ฟรี
ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิต มศว. และบุคคลภายนอก โดยนักจิตวิทยาฝึกหัดระดับปริญญาโท จากจุฬาฯ

โทร 098-454-3796

หรือนัดทาง Facebook Messenger https://www.facebook.com/swuheartroom/

รถบรรทุกข์ Happiness Truck บริการรับฟังความทุกข์และให้คำปรึกษาออนไลน์ โดยทีมนิสิตปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ มศว. พร้อมรับฟังทุกเพศทุกวัย

ME HUG ได้รวบรวมนักจิตวิทยาเฉพาะด้าน นักจิตบำบัด และนักจิตวิทยาให้คำปรึกษามืออาชีพให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต โดยให้บริการทั้งบุคคลทั่วไป ครอบครัว และลูกค้าองค์กร

เข้าสู่ระบบ

คุณจำรหัสผ่านไม่ได้?