ดูแลใจผู้สูญเสีย

Bereavement care in COVID 

ในช่วงโควิด เราได้เห็นความสูญเสียขึ้นมากมาย ทั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตของคนใกล้ชิด คนคุ้นเคย คนที่ห่างไกลออกไป ความสูญเสียอาจอยู่ในรูปของการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสในการดำเนินชีวิต ความสูญเสียทางอารมณ์

ความสูญเสียก่อปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเพียงอาการช็อค ปฏิเสธ โกรธ เศร้า เท่านั้น แต่ยังรวมปฏิกิริยาทางกาย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือจุดยืนที่มีต่อชีวิต ความสูญเสียอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในระยะสั้น หรือเปลี่ยนแปลงระดับลึก เรื้อรังและยาวนาน

ดูแลใจผู้สูญเสีย รวบรวมบทความ สื่อและเครื่องมือการดูแลความสูญเสีย ทั้งในเชิงป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟู และเยียวยา รวมทั้งเครือข่ายดูแลส่งต่อ กิจกรรมดูแลความสูญเสีย ท่านสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ peacefuldeath2011@gmail.com

เครื่องมือดูแลความสูญเสีย

หนังสือออนไลน์, คลิปวีดีโอ, Application

การ์ดเพื่อนใจ ข้อคิด ธรรมะ และการฝึกฝนประจำวันเพื่อการดูแลใจ

ดาวน์โหลดพินัยกรรมสุขภาพ ฉบับย่อ เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด

ดาวน์โหลดสมุดเบาใจ

 

เครือข่ายดูแลส่งต่อ

หน่วยงานรัฐ - องค์กรเอกชน - สังคมออนไลน์

รายชื่อเครือข่ายวัดที่รับฌาปนกิจผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19

รวมรายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกที่มีจิตแพทย์ทั่วประเทศ

 

เครือข่ายให้คำปรึกษาดูแลความสูญเสียแบบตัวต่อตัว

สายด่วนให้คำปรึกษาโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

คุยด้วยไมตรี @maitritalk พื้นที่ปลอดภัย รับฟังอย่างไม่ตัดสิน โดยกระบวนกรจาก Peaceful Death ที่มีทักษะรับฟังและการดูแลจิตใจจากการสูญเสีย นัดหมายล่วงหน้าเพื่อคุยกันแบบ chat หรือ Line call หรือโทรศัพท์

อาสาสมัครจากชุมชนกรุณาขะไจ๋ พร้อมให้การรับฟังและปรับสภาพใจด้วย “ไพ่ฤดูฝน” ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้สูญเสีย จิตอาสาและบุคลากรทางการแพทย์ นัดหมายล่วงหน้า และใช้เวลาเพียง 30-60 นาทีเท่านั้น

iSHARE พร้อมเคียงข้างรับฟังทุกเรื่องราว บริการรับฟังผ่าน video call โดย อาสาสมัครผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในการรับฟังดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย รวมถึงการรับฟังญาติผู้ป่วยด้วย

ร้านรับฝากความเศร้า

ให้บริการรับฟัง ให้คำปรึกษาแก่ผู้มีความเครียด ความทุกข์ ดูแลกันผ่านความเป็นมนุษย์

ME HUG ได้รวบรวมนักจิตวิทยาเฉพาะด้าน นักจิตบำบัด และนักจิตวิทยาให้คำปรึกษามืออาชีพให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต โดยให้บริการทั้งบุคคลทั่วไป ครอบครัว และลูกค้าองค์กร

รถบรรทุกข์ Happiness Truck บริการรับฟังความทุกข์และให้คำปรึกษาออนไลน์ โดยทีมนิสิตปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ มศว. พร้อมรับฟังทุกเพศทุกวัย

Here to Heal
พูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเบื่องต้น ผ่านทางออนไลน์ (Text-based)ได้ง่ายๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://lin.ee/P77s2bW ให้บริการโดยโครงการพัฒนาระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ และเครือข่ายส่งต่อบริการสุขภาพจิต โดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.

บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ฟรี
ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิต มศว. และบุคคลภายนอก โดยนักจิตวิทยาฝึกหัดระดับปริญญาโท จากจุฬาฯ

โทร 098-454-3796

หรือนัดทาง Facebook Messenger https://www.facebook.com/swuheartroom/