เรื่องเล่าแห่งความขอบคุณ

 

ในท่ามกลางความเจ็บป่วยและสูญเสีย นอกเหนือจากความทุกข์และความพลัดพรากแล้ว ยังมีเรื่องราวแห่งการช่วยเหลือ ความเมตตากรุณาอันบริสุทธิ์ที่เราอาจมองข้ามไป เพื่อเป็นโอกาสให้เราได้รำลึกถึงความดีงามของเพื่อนมนุษย์ Peaceful Death เปิดรับผลงานที่เป็นความเรียง ภาพถ่าย หรือบทกวี ถึงเหตุการณ์หรือผู้คนที่เกี่ยวกับการดูแลความเจ็บป่วยและความสูญเสียที่คุณรู้สึกขอบคุณ

ผู้ส่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเผยแพร่ จะได้รับของที่ระลึกจาก Peaceful Death เผยแพร่ผลงานทุกวันศุกร์ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563

ส่งผลงานได้ที่คุณโย yojira_r@hotmail.com

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)