"การบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายด้วยหัวใจกรุณา"

 

"การบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายด้วยหัวใจกรุณา"

หลักสูตรอบรม 5 วัน 25 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย

- การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะท้ายแบบประคับประคอง

- ทักษะการทำความสะอาดร่างกาย การดูแลอาหาร การขับถ่าย การบรรเทาอาการไม่สุขสบาย และการดูแลแผล

- การสื่อสารกับผู้ป่วย

- การเยียวยาด้านจิตใจและการนำทางจิตวิญญาณ

- ชุมชนกรุณา ระบบสนับสนับสนุนผู้ป่วยด้านสุขภาพและด้านสังคม

การอบรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย  กิจกรรมกลุ่ม การสาธิต และการฝึกปฏิบัติจริง

>> การรับสมัคร

- รับสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในครอบครัว จิตอาสา หรือนักบริบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือชุมชน ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี

- ผู้สมัครเข้าอบรมต้องโอนเงินค่ามัดจำ 2,500 บาท โดยจะคืนเงินค่ามัดจำเมื่อเข้าอบรมครบ 5 วัน

- ท่านที่สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครเข้าอบรมได้ที่ http://bit.ly/2PLDzwD

วันอบรม

11, 12, 25, 26 ตุลาคม

และ 14 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมนายแพทย์คง สุวรรณรัต ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 3

โรงพยาบาลเลิดสิน

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

จัดอบรมโดย กลุ่ม Peaceful Death และ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน สนับสนุนโดย สสส.

สอบถามข้อมูลการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ คุณโจ๋

cl.deathtalk@gmail.com 

โทร. 080 015 0365