ขอเชิญผู้ดูแลผู้ป่วย
ร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาเครื่องมือ
และกิจกรรมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย
Care Club

 

ขอเชิญผู้ดูแลผู้ป่วย ร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย Care Club

Peaceful Death กำลังพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ และคลังกิจกรรมการดูแลผู้ดูแลผู้ป่วย ในชื่อ Care Club

เราจึงต้องการอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมกับเรา และสะท้อนให้แง่คิดจากเครื่องมือและกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 20 ท่าน

>> คุณสมบัติผู้สมัคร

- กำลังดูแลผู้ป่วยเรื้อรังหรือระยะสุดท้าย หรือเคยเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยภายใน 2 ปีที่ผ่านมา

- อายุ 35 - 55 ปี

- สามารถร่วมกิจกรรมระยะเวลาครึ่งวัน (เช้า หรือ บ่าย) ในวันที่ 11 หรือ 15 พฤศจิกายน 2561 (เข้าร่วมวันใดวันหนึ่ง) ณ ร้าน Present Moment ถ.นครอินทร์ (ใกล้วงเวียนพระราม 5)

- ยินดีสะท้อนประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาเครื่องมือ Care Club

 

การรับสมัคร

- กรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2yTRYAk

- อาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการยืนยันผลการสมัครจากทีมงานทาง email ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณตูน

โทร 09-1756-3766 อีเมล tn.deathtalk@gmail.com