อบรม
“ทักษะกระบวนกรชุมชน เกมไพ่ไขชีวิต และ สมุดเบาใจ”

 

 

อบรม “ทักษะกระบวนกรชุมชน เกมไพ่ไขชีวิต และ สมุดเบาใจ”

กรุงเทพฯ เสาร์-อาทิตย์ ที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่จัดอบรม พิพิธภัณฑ์แม่ สาทรซอย 10

สมัครได้ที่ http://bit.ly/35yoXbG

ภาคเหนือ อังคาร-พุธ ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

สมัครได้ที่ http://bit.ly/2NcpxFs

 

การอยู่ดีและตายดีของคุณและคนที่คุณรัก ไม่อาจฝากความหวังให้เป็นหน้าที่แต่เพียงหมอหรือพยาบาลเท่านั้น หากเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

การช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองในช่วงท้ายของชีวิตนั้น ประชาชนต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเผชิญความตาย มีทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับการดูแลช่วงท้ายของชีวิต ในบางกรณี สังคมต้องการคนกลางช่วยสื่อสาร สร้างบทสนทนาเกี่ยวกับชีวิตและความตาย รวมทั้งชวนวางแผนดูแลช่วงท้ายของชีวิต เราเรียกทักษะเหล่านี้ว่ากระบวนกรชุมชน

ดังนั้น กลุ่ม Peaceful Death ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนกิจกรรมสนับสนุนการอยู่ดีและตายดี จึงของเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะการใช้เครื่องมือ เกมไพ่ไขชีวิต และสมุดเบาใจ เพื่อช่วยในการสร้างความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงท้ายและการตายดี ในชุมชนหรือเครือข่ายของท่าน

บทบาทความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  1. เข้ารับการอบรมทักษะการใช้เกมไพ่ไขชีวิต และสมุดเบาใจได้เต็มเวลาทั้ง 2 วัน
  2. จัดกิจกรรมสื่อสารสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย ผ่านเกมไพ่ไขชีวิตหรือสมุดเบาใจ กับผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 30 คน ภายในระยะเวลา 3 เดือน
  3. รายงานผลการจัดกิจกรรมการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

*การอบรมนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย มีค่ามัดจำ 1,000 บาท โดยจะคืนให้ในวันสิ้นสุดการอบรมสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมครบถ้วนทั้ง 2 วัน สำหรับผู้ที่โอนมัดจำแล้ว และไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบถ้วน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การได้รับคืนค่ามัดจำและจะนำค่ามัดจำนี้เข้าเป็นเงินบริจาคสำหรับการอบรมของโครงการต่อไป

*ขอให้กรอกใบสมัครโดยให้อีเมล์ และ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพราะทางทีมงานจะติดต่อผ่านสองช่องทางนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กรุงเทพฯ

ชนาพร เหลืองระฆัง (โจ๋) โทร. 097 993 9964

(วันที่ 10-12 มกราคม สอบถามได้หลัง 16.30 น. - 20.00 น.

หลังวันที่ 12 มกราคม สอบถามได้ เวลา 8.00-19.00 น.)

อีเมล์ cl.deathtalk@gmail.com

 

ภาคเหนือ

น.ส.สุธีลักษณ์ ลาดปาละ โทร 087 7865472

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

อีเมล์ sutheelak.l@gmail.com

หรือ ทางแฟนเพจ Peaceful Death https://www.facebook.com/peacefuldeath2011/

จำนวนชั่วโมงการอบรม 12 ชม. (ไปเช้าเย็นกลับ) มีใบรับรองการฝึกอบรม

วิทยากรและผู้จัดอบรม: กลุ่ม Peaceful Death

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)