“อยู่สบาย ตายเป็นสุข”

 

โครงการความตาย พูดได้ เครือข่ายพุทธิกา

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“อยู่สบาย ตายเป็นสุข”

 

ณ ห้องประชุมใหญ่ บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน  ศาลาแดงซอย 2 ถนนสีลม  กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลา 9:00 – 15:30 น.

เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.

 

กิจกรรม ในช่วงเช้า  พูดคุยสบายๆ ผ่าน เกมไพ่ไขชีวิต เครื่องมือในการค้นพบ วิถีการเข้าสู่สังคมสูงวัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กิจกรรม ในช่วงบ่าย นำสมุดเบาใจ มาเป็นเครื่องมือในการทำพินัยกรรมชีวิตแบบครบวงจร

 

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

- เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- รับสมัครจำนวนจำกัด ไม่เกิน 100 ท่าน

- การลงทะเบียนออนไลน์รับสมัคร 1 ท่าน 1 ชื่อ

- ควรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งวันเพื่อให้ได้รับประโยชน์เต็มที่และครบถ้วน พร้อมรับแจกสมุดเบาใจนำไปใช้ได้ทันที

 

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/4ZnpwUgiBRy8JBPG3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

โจ๋ ชนาพร เหลืองระฆัง โทร. 0800 150 365

Email: cl.deathtalk@gmail.com