Die Card Café

 

 

ชีวิตและความตาย แม้เป็นหัวข้อสนทนาที่อ่อนไหวและเปราะบาง หากเป็นประเด็นที่หลายคนต้องการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจทั้งเหตุการณ์ที่ผ่านมา และเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต

Die Card Café  คือกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่องการเตรียมตัวตายผ่านการเล่น "เกมไพ่ไขชีวิต"  เครื่องมือสนทนาเรื่องชีวิตและความตายอย่างง่ายและสนุก ผลิตโดยโครงการความตาย พูดได้ เครือข่ายพุทธิกา

ถ้าความตายมันพูดยาก เรามาหงายการ์ดช่วย  ให้ความตายเป็นเรื่องคุยง่าย สบายๆ และเป็นกันเอง ที่คาเฟ่ใกล้ๆ คุณ

เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 10.00-12.00 น.

โยคะนมัสเต เมืองเอก

สมัครได้ที่ https://goo.gl/9P4iRg

พฤหัสที่ 8 มีนาคม 18.00-20.00 น.

ณ Fathom Bookspace

สมัครได้ที่ https://goo.gl/2m7ed6

พุธที่ 21 มีนาคม 9.00 - 11.00 น.

ร้าน Sammatta ตรงข้ามโรงเรียนรุ่งอรุณ

https://goo.gl/VqsR1J

เปิดวงไพ่ สำหรับการพูดคุยแต่ละสถานที่ จำนวน 30-40 ท่าน 

ค่าลงทะเบียน 100 บาท

สอบถามรายละเอียด  เวลา/สถานที่การจัดกิจกรรม/การเดินทางได้ที่

E-mail: cl.deathtalk@gmail.com

(คุณ โจ๋) โทร. 080-015-0365

หมายเหตุ : บางสถานที่อาจมีค่าใช้จ่าย อ่านรายละเอียดได้จากใบสมัครของสถานที่นั้นๆ

- - - - - - - - -

เกี่ยวกับเกมไพ่ ไขชีวิต

“เกมไพ่ ไขชีวิต” คือเครื่องมือการเรียนรู้ ทบทวน และสนทนาเรื่องชีวิตและความตายผ่านเกมคำถาม พัฒนาจากเกมต้นฉบับ My Gift of Grace: Common Practice แปลและปรับปรุงโดยโครงการความตายพูดได้ เครือข่ายพุทธิกา

เกี่ยวกับโครงการ “ความตาย พูดได้”

โครงการ “ความตาย พูดได้” อยู่ภายใต้การดำเนินงานของแผนงานเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา และชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPs) มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารสร้างความตระหนัก วิถีสู่การตายอย่างสงบแก่สาธารณะ ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) www.happydeathday.co