ตาย ก่อน ตาย
Live Exhibition

 

ตาย ก่อน ตาย Live Exhibition

คือนิทรรศการที่ชวนให้คนมาเรียนรู้เรื่องการเตรียมตัวตายผ่านงานศพซ้อมตาย และจัดแสดงพินัยกรรมชีวิตที่บอกความต้องการต่างๆ ไว้ก่อนตาย ของคุณนิ้วกลม (สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์)

คุณนิ้วกลม ยินดีเป็นตัวแทนสื่อสารให้สังคมรับรู้ถึงความสำคัญของการบอกความต้องการของตนเองไว้ก่อนตาย ตั้งแต่ยังมีสุขภาพดี  ไม่ต้องรอจนป่วยหนักจนไม่สามารถสื่อสารความต้องการได้ งานนี้จะจัดขึ้น วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง บริเวณศาลาพีชานนท์

กิจกรรมนี้เป็นนิทรรศการเชิงประสบการณ์ เปิดให้เข้าชมเป็นรอบ รอบละประมาณ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังบันทึกภาพบรรยากาศเพื่อเผยแพร่คลิปวีดีโอสร้างความตระหนักหลังการจัดงาน กิจกรรมรองรับผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รอบละประมาณ 24 ท่าน จัดจำนวน 7 รอบ ดังรายชื่อด้านล่าง

สำหรับท่านที่ประสงค์มาร่วมกิจกรรมเฉพาะพิธีฌาปนกิจศพ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. สามารถมาร่วมงานได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

- กรุณาแต่งกายด้วยชุดดำมาร่วมกิจกรรม

- ในงานศพซ้อมตาย จะมีการจัดทำพวงหรีดหนังสือแทนที่จะเป็นพวงหรีดดอกไม้ ผู้ร่วมกิจกรรมกรุณาเตรียมหนังสือสำหรับบริจาคให้โรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือท่านละ 1 เล่ม พร้อมทั้งเขียนโน้ตสั้นๆ ว่า หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าหรือมีความหมายต่อตัวท่านอย่างไร

หมายเหตุ***  ผู้เข้าร่วมฯต้องยินดีร่วมกิจกรรมพิจารณาความตายด้วยการนอนในโลงศพได้

สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ คุณตูน โทร 09-1756-3766 อีเมล tn.deathtalk@gmail.com

จัดโดย

ภาคี Happy Deathday ประกอบด้วย

- กลุ่ม Peaceful Death

- เครือข่ายพุทธิกา

- กลุ่ม I SEE U

- ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

- ชูใจ กะ กัลยาณมิตร

- มูลนิธิโกมลคีมทอง

- กลุ่มชวนคิดชีวิตที่เหลือ

- เสมสิกขาลัย

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

- - - - - - - - - -

กำหนดการ

30 พฤศจิกายน 2561 เปิดให้ชมรอบ 19.00 น. (เฉพาะผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม)

1 ธันวาคม 2561 เปิดให้ชมรอบ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 น. (เฉพาะผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม)

2 ธันวาคม 2561 เปิดให้ชมรอบ 10.00, 13.00 น. (เฉพาะผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม)

พิธีฌาปนกิจ

2 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. (รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่จำกัดจำนวน)

* เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย