บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย13 กันยายน, 2564

สรุปประเด็นสำคัญจากเวที Death and the City

สรุปประเด็นสำคัญจากเวที Death and the City การดูแลการตายในมหานคร วันที่ 11 กันยายน 2564
10 กันยายน, 2564

ความรู้เท่าทันความโศกเศร้า

ข้อเสนอหลักการและแนวทางการผลิตสื่อ จัดกิจกรรม และพัฒนาเครือข่ายดูแลใจผู้สูญเสียในช่วงวิกฤตโควิด 2564
1 กันยายน, 2564

บทภาวนาทองเลน

ความกรุณา คือหลักการพื้นฐานของทุกศาสนา ชุดจริยธรรม และประเพณีทางจิตวิญญาณ ความกรุณา
28 สิงหาคม, 2564

กฎบัตรแห่งความกรุณา

ความกรุณา คือหลักการพื้นฐานของทุกศาสนา ชุดจริยธรรม และประเพณีทางจิตวิญญาณ ความกรุณา
31 กรกฎาคม, 2564

บทภาวนาดูแลความสูญเสียสำหรับบุคลากรสุขภาพ 5 นาที

บทภาวนาดูแลความสูญเสีย สำหรับบุคลากรสุขภาพ ดูแลความรู้สึกที่เกิดขึ้น ด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจ
11 กรกฎาคม, 2564

ร้านรับฝากความเศร้า

หลายครั้งเมื่อคนเราตกอยู่ในความเศร้า จนไม่สามารถรับมือและหาทางแก้ไขได้ หลายคนเลือกที่จะเก็บภาวะเหล่านั้นไว้กับตัว โดยไม่รู้ว่าต้องพูดคุยกับใครหรือไปที่ไหน
4 กรกฎาคม, 2564

ยากันซึม กับเจนจิรา

เปิดพื้นที่ดูแลหัวใจผู้คนท่ามกลางความตึงเครียดในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด
27 มิถุนายน, 2564

เปิดตัวหนังสือโอบกอดความเศร้า

บอกเล่าถึงการเปลี่ยนผ่านและเติบโตหลังความสูญเสีย สุดท้ายความเป็นมนุษย์ที่งดงามและมีศักยภาพเต็มเปี่ยม
13 มิถุนายน, 2564

ห้องสมุดแมวหางกินส์

ห้องสมุดแมวหางกิ้นส์ ห้องสมุดขนาดเล็ก พื้นที่ทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตั้งอยู่ที่อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
6 มิถุนายน, 2564

R2R พัฒนางานวิจัยสู่งานประจำ กับอริสา โพธิ์ชัยสาร

คุณมิลค์ อริสา โพธิชัยสาร ทำงานอยู่ในส่วนงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล หรือ “Routine to Research - R2R”
2 มิถุนายน, 2564

ฝึกให้เด็กคิดถึงความตายอยู่เนืองๆ

มีแมวตัวหนึ่ง มีชีวิตอยู่ถึง 100 หมื่นชาติ แมวน้อยเคยตายมาแล้ว 100 หมื่นครั้ง เคยเกิดมาแล้ว 100 หมื่นชาติ มันเป็นแมวลายเสือผู้เก่งกล้า คน 100 หมื่นคน เคยเลี้ยงดูแมวตัวนี้ คน 100 หมื่นคน เคยร้องไห้เมื่อแมวตัวนี้ตาย แต่แมวน้อยไม่เคยร้องไห้เลย แม้แต่ครั้งเดียว
2 มิถุนายน, 2564

เพราะทุกชีวิตมีปลายทาง

ทุกชีวิตมีปลายทางเดียวกันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เรื่องราวระหว่างทางนั้น เราสามารถสร้างสรรค์ได้แตกต่างกัน
20 สิงหาคม, 2561

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลพุทธชินราช (3) นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

การดูแลประคับประคองถือว่าเป็นงานใหม่ในระบบบริการสุขภาพของไทย ยังต้องอาศัยเวลาในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรสุขภาพฝ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องกลมกลืนไปกับโครงสร้างเดิมและช่วยหนุนเสริมกัน
31 กรกฎาคม, 2564

บทภาวนาดูแลความสูญเสียสำหรับบุคลากรสุขภาพ 5 นาที

บทภาวนาดูแลความสูญเสีย สำหรับบุคลากรสุขภาพ ดูแลความรู้สึกที่เกิดขึ้น ด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจ
7 กรกฎาคม, 2566

คนรุ่นใหม่กับการดูแล “ใจ” ผู้ป่วยในครอบครัว

ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ แต่เราสามารถ “วางใจ” ให้ถูกที่ เพื่อรับมือกับความเจ็บป่วยแบบไม่เครียดไม่ทุกข์มากนั
22 มกราคม, 2562

“ชูวับ” กลุ่มมะเร็งบำบัดแบบมิตรและครอบครัว

เราอาจเคยเห็นฉากกลุ่มบำบัดผู้ป่วยมะเร็งที่นั่งล้อมวงพูดคุยกันในภาพยนตร์หรือละครทั้งไทยและเทศ ในชีวิตจริงในบ้านเรามีกลุ่มมะเร็งบำบัดเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเช่นกัน