บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย6 กันยายน, 2563

CoCoFa ชุมชนกรุณา กับเอกภพ สิทธิวรรณธนะ

โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี หรือ Peaceful Death คือทีมที่สนับสนุนให้สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการอยู่และตายดี
11 เมษายน, 2564

ชุมชนกรุณาออนไลน์ ก.กรุณา

วิกฤตการณ์โควิด-19 ระบาดส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก รวมถึงวิธีการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับสถานการณ์ จากการสื่อสารที่เห็นหน้าค่าตากันมาสู่การทำกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์
28 พฤษภาคม, 2564

ชุมชนกรุณานครศรีธรรมราช

ทราบกันดีว่าบุคลากรทางการแพทย์มีภาระงานค่อนข้างมาก ประกอบกับการเดินทางเพื่อไปพบแพทย์หรือโรงพยาบาลสำหรับชุมชนห่างไกลถือเป็นเรื่องยาก
6 กันยายน, 2563

CoCoFa ชุมชนกรุณา กับเอกภพ สิทธิวรรณธนะ

โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี หรือ Peaceful Death คือทีมที่สนับสนุนให้สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการอยู่และตายดี
11 เมษายน, 2564

ชุมชนกรุณาออนไลน์ ก.กรุณา

วิกฤตการณ์โควิด-19 ระบาดส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก รวมถึงวิธีการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับสถานการณ์ จากการสื่อสารที่เห็นหน้าค่าตากันมาสู่การทำกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์
28 พฤษภาคม, 2564

ชุมชนกรุณานครศรีธรรมราช

ทราบกันดีว่าบุคลากรทางการแพทย์มีภาระงานค่อนข้างมาก ประกอบกับการเดินทางเพื่อไปพบแพทย์หรือโรงพยาบาลสำหรับชุมชนห่างไกลถือเป็นเรื่องยาก