บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย27 กันยายน, 2563

คลินิกเบาใจกับสุณิตา หอมกลิ่น

อดีตพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธชินราชที่ผันตัวไปทำธุรกิจส่วนตัว แต่ด้วยใจรักในงานด้าน palliative care
27 กันยายน, 2563

คลินิกเบาใจกับสุณิตา หอมกลิ่น

อดีตพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธชินราชที่ผันตัวไปทำธุรกิจส่วนตัว แต่ด้วยใจรักในงานด้าน palliative care