บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย5 ตุลาคม, 2566

เริ่มต้นชุมชนกรุณาด้วย CoCo Building Toolkits

สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นชุมชนกรุณาด้วยตัวเอง กลุ่ม Peaceful Death ได้ออกแบบชุดเครื่องมือ CoCo Building Toolkits
6 ตุลาคม, 2566

ชวน Peaceful Death จัดโปรแกรมอบรมชุมชนกรุณา

หากชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ หรือองค์กรที่สนใจพัฒนาชุมชนกรุณา ต้องการสนับสนุนวันฮอซพิซและการดูแลแบบประคับประคองโลก
5 ตุลาคม, 2566

เริ่มต้นชุมชนกรุณาด้วย CoCo Building Toolkits

สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นชุมชนกรุณาด้วยตัวเอง กลุ่ม Peaceful Death ได้ออกแบบชุดเครื่องมือ CoCo Building Toolkits
6 ตุลาคม, 2566

ชวน Peaceful Death จัดโปรแกรมอบรมชุมชนกรุณา

หากชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ หรือองค์กรที่สนใจพัฒนาชุมชนกรุณา ต้องการสนับสนุนวันฮอซพิซและการดูแลแบบประคับประคองโลก