บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย5 เมษายน, 2561

คือเนื้อหาแห่งกัลยาณมิตร

คงไม่มีใครได้ดั่งใจเรา เพราะวิถีของเขาก็แตกต่าง ผู้คนก็ล้วนเดินบนหนทาง ที่ถากถางสร้างมาด้วยตัวเอง
18 เมษายน, 2561

พวกเรากำลังจะตาย (คอลัมน์พิเศษ Dead poet)

ฉันคิดว่าการเข้าใกล้ความตาย 
เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตได้อย่างรวดเร็ว 
จากที่คิดว่าต้องทำงานกับปมในอดีตของตัวเอง

18 เมษายน, 2561

ถ้อยคำแห่งชีวิต

หรือหลอกตนได้ด้วยการไม่กล่าวถึง มิอาจมองอย่างลึกซึ้งให้ถึงแก่นแท้ รับรู้อยู่ว่าทั้งหมดล้วนผันแปร ยังไม่รู้จะดูแลประการใด
5 ธันวาคม, 2560

ทำอย่างไร แม่จึงจะปล่อยวาง เลิกโมโห และอาฆาต

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเผชิญความอย่างสงบ คือการปล่อยวางจากสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอกุศลในใจ ซึ่งควรจะเตรียมตัวฝึกฝนเสียตั้งแต่ที่ยังสุขภาพยังดีอยู่ 
5 เมษายน, 2561

คือเนื้อหาแห่งกัลยาณมิตร

คงไม่มีใครได้ดั่งใจเรา เพราะวิถีของเขาก็แตกต่าง ผู้คนก็ล้วนเดินบนหนทาง ที่ถากถางสร้างมาด้วยตัวเอง
18 เมษายน, 2561

พวกเรากำลังจะตาย (คอลัมน์พิเศษ Dead poet)

ฉันคิดว่าการเข้าใกล้ความตาย 
เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตได้อย่างรวดเร็ว 
จากที่คิดว่าต้องทำงานกับปมในอดีตของตัวเอง

18 เมษายน, 2561

ถ้อยคำแห่งชีวิต

หรือหลอกตนได้ด้วยการไม่กล่าวถึง มิอาจมองอย่างลึกซึ้งให้ถึงแก่นแท้ รับรู้อยู่ว่าทั้งหมดล้วนผันแปร ยังไม่รู้จะดูแลประการใด
5 ธันวาคม, 2560

ทำอย่างไร แม่จึงจะปล่อยวาง เลิกโมโห และอาฆาต

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเผชิญความอย่างสงบ คือการปล่อยวางจากสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอกุศลในใจ ซึ่งควรจะเตรียมตัวฝึกฝนเสียตั้งแต่ที่ยังสุขภาพยังดีอยู่