บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย6 ตุลาคม, 2566

ชวน Peaceful Death จัดโปรแกรมอบรมชุมชนกรุณา

หากชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ หรือองค์กรที่สนใจพัฒนาชุมชนกรุณา ต้องการสนับสนุนวันฮอซพิซและการดูแลแบบประคับประคองโลก
6 ตุลาคม, 2566

ชวน Peaceful Death จัดโปรแกรมอบรมชุมชนกรุณา

หากชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ หรือองค์กรที่สนใจพัฒนาชุมชนกรุณา ต้องการสนับสนุนวันฮอซพิซและการดูแลแบบประคับประคองโลก