บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย13 กันยายน, 2564

สรุปประเด็นสำคัญจากเวที Death and the City

สรุปประเด็นสำคัญจากเวที Death and the City การดูแลการตายในมหานคร วันที่ 11 กันยายน 2564
10 กันยายน, 2564

ความรู้เท่าทันความโศกเศร้า

ข้อเสนอหลักการและแนวทางการผลิตสื่อ จัดกิจกรรม และพัฒนาเครือข่ายดูแลใจผู้สูญเสียในช่วงวิกฤตโควิด 2564
1 กันยายน, 2564

บทภาวนาทองเลน

ความกรุณา คือหลักการพื้นฐานของทุกศาสนา ชุดจริยธรรม และประเพณีทางจิตวิญญาณ ความกรุณา
28 สิงหาคม, 2564

กฎบัตรแห่งความกรุณา

ความกรุณา คือหลักการพื้นฐานของทุกศาสนา ชุดจริยธรรม และประเพณีทางจิตวิญญาณ ความกรุณา
31 กรกฎาคม, 2564

บทภาวนาดูแลความสูญเสียสำหรับบุคลากรสุขภาพ 5 นาที

บทภาวนาดูแลความสูญเสีย สำหรับบุคลากรสุขภาพ ดูแลความรู้สึกที่เกิดขึ้น ด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจ
2 มิถุนายน, 2564

ฝึกให้เด็กคิดถึงความตายอยู่เนืองๆ

มีแมวตัวหนึ่ง มีชีวิตอยู่ถึง 100 หมื่นชาติ แมวน้อยเคยตายมาแล้ว 100 หมื่นครั้ง เคยเกิดมาแล้ว 100 หมื่นชาติ มันเป็นแมวลายเสือผู้เก่งกล้า คน 100 หมื่นคน เคยเลี้ยงดูแมวตัวนี้ คน 100 หมื่นคน เคยร้องไห้เมื่อแมวตัวนี้ตาย แต่แมวน้อยไม่เคยร้องไห้เลย แม้แต่ครั้งเดียว
2 มิถุนายน, 2564

เพราะทุกชีวิตมีปลายทาง

ทุกชีวิตมีปลายทางเดียวกันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เรื่องราวระหว่างทางนั้น เราสามารถสร้างสรรค์ได้แตกต่างกัน
2 มิถุนายน, 2564

ให้ความตายเป็นพลังชีวิต

การพูดคุยเรื่องความตายเป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวน “การอยู่” ในปัจจุบันของเราว่า ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมายในช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้แล้วหรือยัง
12 เมษายน, 2564

สังฆทานต่อบุญ: ส่งต่อแเพมเพิสจากวัดสู่ผู้ป่วยในชุมชน

คำว่า “ชุมชนกรุณา” ฟังดูเป็นนามธรรม แต่คนบ้านร้องหลอด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
10 กุมภาพันธ์, 2564

ไมตรี: หัวใจของการรับฟัง

เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ‘สุนทรียสนทนา’ ที่เป็นกลุ่ม Caregiver ท่านหนึ่งในชุมชนเริ่มพูดถึงแรงบันดาลใจ
14 มกราคม, 2564

ความงามของการแตกสลาย: มรณานุสติจากมุมมองสุญญตา

เมื่อกล่าวถึงมรณานุสติส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นการระลึกถึงความจริงที่ว่า เราต้องตายอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้และความตายอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
14 มกราคม, 2564

สุนทรียะกับความตายจากมุมมองเซน

เซนเป็นพัฒนาการหนึ่งของพุทธศาสนาที่พัฒนาขึ้นในประเทศจีนโดยเฉพาะแล้วได้แพร่ขยายสู่ญี่ปุ่นและเกาหลี
11 มิถุนายน, 2562

สี่พื้นที่ต้นแบบสุขภาวะผู้สูงอายุ: ชุมชนแห่งความเอื้ออาทรและกรุณา

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม “สุข (ภาวะ) กัน เธอ เรา” ตอน เยือนถิ่นหลังองค์พระ เพื่อนำเสนอต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 4 แห่ง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน
13 มิถุนายน, 2562

บทเรียนชุมชนกรุณาจากเกรละ

ชายชราวัย 67 ปีในชุมชนเมืองทางอีสาน นอนจมกองปัสสาวะของตัวเองโดยมีจานข้าวแห้งๆ ที่แมลงวันตอมหนึ่งใบวางอยู่ข้างตัว เพราะลูกสองคนทำงานอยู่กรุงเทพฯ และไม่ได้กลับมาดูแลนานแล้ว
15 มิถุนายน, 2562

Better day วันที่ดีกว่า

ชีวิตเหมือนจมน้ำ อยู่ในโลกสีดำ จำได้ว่าร้องไห้ เศร้ากับชีวิต กับความเป็นไป ชีวิตเหมือนไร้ค่า มองไม่เห็นอะไรเลย

เข้าสู่ระบบ

คุณจำรหัสผ่านไม่ได้?