บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย1 พฤศจิกายน, 2563

ชุมชนกรุณา Homemade

เรื่องราวของคุณกอเตย ปัญชดา ผ่องนพคุณ ที่ใช้สมุดเบาใจในการเตรียมพร้อมสู่การตายดีทั้งกับตนเองและคนรอบข้าง
1 พฤศจิกายน, 2563

ชุมชนกรุณา Homemade

เรื่องราวของคุณกอเตย ปัญชดา ผ่องนพคุณ ที่ใช้สมุดเบาใจในการเตรียมพร้อมสู่การตายดีทั้งกับตนเองและคนรอบข้าง