บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย4 ตุลาคม, 2563

การดูแลจิตใจผู้ดูแลด้วยแคร์คลับ

เปิดประสบการณ์เรียนรู้กับกลุ่มคนทำงานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย และตัวผู้ป่วยเอง
4 ตุลาคม, 2563

การดูแลจิตใจผู้ดูแลด้วยแคร์คลับ

เปิดประสบการณ์เรียนรู้กับกลุ่มคนทำงานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย และตัวผู้ป่วยเอง