บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย7 กุมภาพันธ์, 2564

เส้นทางนักพัฒนาชุมชน

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งควบคู่ไปการพัฒนาชุมชน คือการพัฒนาตนเองที่ลึกลงไปถึงภายในจิตใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสถานที่ ชุมชน ผู้คน
7 กุมภาพันธ์, 2564

เส้นทางนักพัฒนาชุมชน

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งควบคู่ไปการพัฒนาชุมชน คือการพัฒนาตนเองที่ลึกลงไปถึงภายในจิตใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสถานที่ ชุมชน ผู้คน