บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย20 ธันวาคม, 2563

วิชาความตาย จากครูสู่กระบวนกร การนำเครื่องมืออของ Peaceful Death ไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยม

ครูแข อัมพิกา ไกรอ่ำ รับราชการครูที่โรงเรียนเชียงคำ จังหวัดพะเยา นำวิชาความตายมาเป็นพื้นที่การเรียนรู้ใคร่ครวญและตระหนักรู้ความจริงของชีวิต
20 ธันวาคม, 2563

วิชาความตาย จากครูสู่กระบวนกร การนำเครื่องมืออของ Peaceful Death ไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยม

ครูแข อัมพิกา ไกรอ่ำ รับราชการครูที่โรงเรียนเชียงคำ จังหวัดพะเยา นำวิชาความตายมาเป็นพื้นที่การเรียนรู้ใคร่ครวญและตระหนักรู้ความจริงของชีวิต