บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย22 พฤศจิกายน, 2563

ชุมภูกรุณา พื้นที่ชุมชนกรุณา จ.เชียงใหม่

นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ แล้ว พ่อหลวงอนันต์ แสงบุญ ยังทำหน้าที่จิตอาสาเรื่องคนพิการ
20 ธันวาคม, 2563

วิชาความตาย จากครูสู่กระบวนกร การนำเครื่องมืออของ Peaceful Death ไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยม

ครูแข อัมพิกา ไกรอ่ำ รับราชการครูที่โรงเรียนเชียงคำ จังหวัดพะเยา นำวิชาความตายมาเป็นพื้นที่การเรียนรู้ใคร่ครวญและตระหนักรู้ความจริงของชีวิต
22 พฤศจิกายน, 2563

ชุมภูกรุณา พื้นที่ชุมชนกรุณา จ.เชียงใหม่

นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ แล้ว พ่อหลวงอนันต์ แสงบุญ ยังทำหน้าที่จิตอาสาเรื่องคนพิการ
20 ธันวาคม, 2563

วิชาความตาย จากครูสู่กระบวนกร การนำเครื่องมืออของ Peaceful Death ไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยม

ครูแข อัมพิกา ไกรอ่ำ รับราชการครูที่โรงเรียนเชียงคำ จังหวัดพะเยา นำวิชาความตายมาเป็นพื้นที่การเรียนรู้ใคร่ครวญและตระหนักรู้ความจริงของชีวิต