บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย7 มีนาคม, 2564

นิทานความตาย การใช้นิทานสื่อสารเรื่องความตายและความสูญเสีย

คุณเบิร์ด นีลชา เฟื่องฟูเกียรติ กลุ่มละครคิดแจ่ม ทำละครเพื่อสื่อสารกับครอบครัวในประเด็นต่างๆ ผ่านการเล่าเรื่อง แสดงละคร และการเล่านิทาน
7 มีนาคม, 2564

นิทานความตาย การใช้นิทานสื่อสารเรื่องความตายและความสูญเสีย

คุณเบิร์ด นีลชา เฟื่องฟูเกียรติ กลุ่มละครคิดแจ่ม ทำละครเพื่อสื่อสารกับครอบครัวในประเด็นต่างๆ ผ่านการเล่าเรื่อง แสดงละคร และการเล่านิทาน