บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย28 มีนาคม, 2564

ชีวิตบนถาดทราย การใช้ Sand Tray ดูแลความสูญเสียและสนทนาเรื่องความตาย

การบำบัดบนถาดทราย (Sand tray therapy) แม้จะฟังดูเป็นการบำบัดแนวใหม่ แต่การบำบัดชนิดนี้ถือกำเนิดมากว่า 90 ปีแล้ว
28 มีนาคม, 2564

ชีวิตบนถาดทราย การใช้ Sand Tray ดูแลความสูญเสียและสนทนาเรื่องความตาย

การบำบัดบนถาดทราย (Sand tray therapy) แม้จะฟังดูเป็นการบำบัดแนวใหม่ แต่การบำบัดชนิดนี้ถือกำเนิดมากว่า 90 ปีแล้ว