parallax background
 

อาสามีเรื่องเล่า

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย



25 เมษายน, 2561

เดินตามครู….กลับสู่ธรรมชาติอันเป็นหนึ่งเดียว

เมื่อได้รับทราบข่าวการเดินประทักษิณรอบเกาะสมุยของ “ครู” ประมวล เพ็งจันทร์ ฉันตัดสินใจทันทีว่า ครั้งนี้ขอให้โอกาสตัวเองได้ร่วมเดินกับครู ท่านบอกกับพวกเราว่า ระยะเวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญ
21 พฤศจิกายน, 2560

เกมไพ่ไขชีวิตที่บ้านโพรงกระต่าย

บรรยากาศยามเช้าวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ทีมงานโครงการ “ความตาย พูดได้” เดินทางไกล ไปเปิดวงเกมไพ่ไขชีวิต ถึงที่ร้านบ้านโพรงกระต่าย บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1 มิถุนายน, 2561

Present Moment

ฉันมองว่าการเล่นเกมไพ่ ไขชีวิต มีเสน่ห์ ตรงที่เปิดให้การพูดคุยมีอิสระมาก หลายประเด็นที่โยนเข้ามาในวงทำให้มองเห็นมุมมองใหม่ ผู้นำวงไม่ได้จัดการอะไรมากเลย เพียงแค่เป็นตัวของตัวเองรับฟัง
18 เมษายน, 2561

เปิดประตูสู่สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย

“สังฆะ” ในทัศนะของอาจารย์พุทธทาสภิกขุ มีความหมายสามระดับ ได้แก่ สังฆะระดับที่เป็นคณะพระสงฆ์ไทย ระดับถัดมาคือ สังฆะที่เป็นอุดมการณ์ เป็นวิถีของพระสงฆ์
6 กุมภาพันธ์, 2561

ดูแลด้วยหัวใจ ใส่ใจระยะสุดท้ายของชีวิต

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมาทีมงานโครงการความตาย พูดได้ เครือข่ายพุทธิกา ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในงาน “สานพลังภาคี สู่ สังคมสูงอายุ ศตวรรษที่ 21” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) สำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
18 เมษายน, 2561

ข้างเตียงคนไกลบ้าน

สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมเปิด ผู้ที่อาศัยหรือผ่านเข้ามาในประเทศมีมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษาไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้น การดูแลผู้ป่วย
1 มิถุนายน, 2561

R I P Creative Drama ละครสร้างสรรค์สู่สุขคติ

“สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านสู่ DIE STATION กับยานแม่ WE ADVENTURE ที่จะพาทุกท่านท่องไปใน UNIVERS OF LIFE โปรดตรวจสอบสัมภาระที่จะนำติดตัวไปด้วย และเพื่อความปลอดภัยกรุณารัดเข็มขัดด้วย มิฉะนั้นจะถูกปรับห้าพัน
17 เมษายน, 2561

บันทึกจากโครงการอาสาข้างเตียง

ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพ ทำงานประจำการอยู่ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยที่เข้ามารับการผ่าตัดและผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับโครงการอาสาข้างเตียงมาบ้าง แต่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมและไม่ทราบว่าโครงการทำกิจกรรมอะไรกัน
20 มีนาคม, 2561

ตายก่อนพร้อม หรือ พร้อมก่อนตาย อันไหนดีกว่ากัน?

ขอบคุณทีมงานทุกคน เพื่อนๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้เกี่ยวข้องทุกคนค่ะ ถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างดีสำหรับการใคร่ครวญและเตรียมพร้อมตัวเองและคนใกล้ตัว