parallax background
 

ในหนทาง

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

เราจะได้กลับมาพบกัน
ในข่ายใยสัมพันธ์ที่สืบสาย
ทั้งการเปลี่ยนผ่านด้วยความตาย
มิอาจลบความหมายจริงแท้

ไม่มีเงื่อนไขใดให้เศร้าโศก
โลกเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปแน่วแน่
พบ พรากสภาวะผกผันแปร
มีเหลือด้านให้ดูแลแต่แง่งาม

ชีวิตเดินบนหนทางอยู่หรือ
ภาระใดที่ยึดถือ - ไถ่ถาม
มุ่งมั่นปรารถนาใดในนิยาม
กระทำใดในนามแห่งผู้คน

โลกนี้ โลกหน้า หรือโลกไหน
คล้ายโลกเก่าโลกใหม่ก็สับสน
เมื่อยังวุ่นวายความหลงวกวน
ก่อกวนปิดบังหนทางทอดเทียว

กว่าปัญญาญาณก่อกำเนิด
ลึกลงไปเมื่อใจเปิดรับการเกาะเกี่ยว
สัมพันธ์เชื่อมร้อยเป็นเส้นเดียว
กับจุดหมายที่ยึดเหนี่ยวโน้มน้อมนำ

นักเดินทาง คนพเนจร
มนุษย์เผ่าเร่ร่อนอันลึกล้ำ
เพื่อจะฝ่าออกไปจากเงื่อนงำ
ของอำนาจอันมืดดำพญามาร

แสวงหาทางอันประเสริฐ
บ่มเพาะเพื่อก่อเกิดพลัง – ผ่าน
ข้ามโลกีย์ที่ทุรกันดาร
สู่โลกุตระสถาน นิรันดร

เรายังจะได้กลับมาพบกัน
ระหว่างทางทอดสัมพันธ์อันเก่าก่อน
ในโยงใยยืดเยื้อนั้นไม่นิ่งนอน
ต่างเราต่างจรดจร – ในหนทาง....

[seed_social]
28 พฤศจิกายน, 2560

เสียงวิงวอนของเด็กน้อยในตัวฉัน

โปรดหยุดคุกคามฉันเสียที
 ด้วยความเก่งความดีและคำสอน 
แม้ถ้อยคำงามหมดจดทุกบทตอน 
แต่กัดกร่อนกำลังใจจนไร้ค่า ได้ยินเสียงของฉันบ้างไหม 
อยากจะบอกเธอไว้ถึงปรารถนา 
แม้ยังอ่อนด้อยในปรัชญา 
อาจยังมีเหลือศรัทธาต่อชีวิต