parallax background
 

ในหนทาง

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

เราจะได้กลับมาพบกัน
ในข่ายใยสัมพันธ์ที่สืบสาย
ทั้งการเปลี่ยนผ่านด้วยความตาย
มิอาจลบความหมายจริงแท้

ไม่มีเงื่อนไขใดให้เศร้าโศก
โลกเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปแน่วแน่
พบ พรากสภาวะผกผันแปร
มีเหลือด้านให้ดูแลแต่แง่งาม

ชีวิตเดินบนหนทางอยู่หรือ
ภาระใดที่ยึดถือ - ไถ่ถาม
มุ่งมั่นปรารถนาใดในนิยาม
กระทำใดในนามแห่งผู้คน

โลกนี้ โลกหน้า หรือโลกไหน
คล้ายโลกเก่าโลกใหม่ก็สับสน
เมื่อยังวุ่นวายความหลงวกวน
ก่อกวนปิดบังหนทางทอดเทียว

กว่าปัญญาญาณก่อกำเนิด
ลึกลงไปเมื่อใจเปิดรับการเกาะเกี่ยว
สัมพันธ์เชื่อมร้อยเป็นเส้นเดียว
กับจุดหมายที่ยึดเหนี่ยวโน้มน้อมนำ

นักเดินทาง คนพเนจร
มนุษย์เผ่าเร่ร่อนอันลึกล้ำ
เพื่อจะฝ่าออกไปจากเงื่อนงำ
ของอำนาจอันมืดดำพญามาร

แสวงหาทางอันประเสริฐ
บ่มเพาะเพื่อก่อเกิดพลัง – ผ่าน
ข้ามโลกีย์ที่ทุรกันดาร
สู่โลกุตระสถาน นิรันดร

เรายังจะได้กลับมาพบกัน
ระหว่างทางทอดสัมพันธ์อันเก่าก่อน
ในโยงใยยืดเยื้อนั้นไม่นิ่งนอน
ต่างเราต่างจรดจร – ในหนทาง....

5 ธันวาคม, 2560

ทำอย่างไร แม่จึงจะปล่อยวาง เลิกโมโห และอาฆาต

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเผชิญความอย่างสงบ คือการปล่อยวางจากสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอกุศลในใจ ซึ่งควรจะเตรียมตัวฝึกฝนเสียตั้งแต่ที่ยังสุขภาพยังดีอยู่ 
17 ตุลาคม, 2560

หรือชีวิตมีสิ่งที่มากกว่าความสุข

ผู้คนต่างพูดว่าความสำเร็จนำมาซึ่งความสุข แต่ฉันพบว่าแม้จะมีงานดีๆ แฟนที่น่ารัก มีอพาร์ตเมนต์ที่สวยงาม แต่ในที่สุดสิ่งต่างๆ เหล่านั้นก็ไม่ช่วยให้ความสุขนัก หากยังรู้สึกกังวลและเคว้งคว้าง ฉันไม่ได้รู้สึกเช่นนี้เพียงลำพัง
20 มีนาคม, 2561

ในสนามพลังของบรรพชน

แว่วมากับลมไผ่พัดฤดูแล้ง สว่างไสวมาในแสงของเช้าใหม่ งามเมฆขาวขอบฟ้าอยู่ไม่ไกล ดำรงอยู่เคลื่อนไหวในคืนและวัน