parallax background
 

ในหนทาง

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

เราจะได้กลับมาพบกัน
ในข่ายใยสัมพันธ์ที่สืบสาย
ทั้งการเปลี่ยนผ่านด้วยความตาย
มิอาจลบความหมายจริงแท้

ไม่มีเงื่อนไขใดให้เศร้าโศก
โลกเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปแน่วแน่
พบ พรากสภาวะผกผันแปร
มีเหลือด้านให้ดูแลแต่แง่งาม

ชีวิตเดินบนหนทางอยู่หรือ
ภาระใดที่ยึดถือ - ไถ่ถาม
มุ่งมั่นปรารถนาใดในนิยาม
กระทำใดในนามแห่งผู้คน

โลกนี้ โลกหน้า หรือโลกไหน
คล้ายโลกเก่าโลกใหม่ก็สับสน
เมื่อยังวุ่นวายความหลงวกวน
ก่อกวนปิดบังหนทางทอดเทียว

กว่าปัญญาญาณก่อกำเนิด
ลึกลงไปเมื่อใจเปิดรับการเกาะเกี่ยว
สัมพันธ์เชื่อมร้อยเป็นเส้นเดียว
กับจุดหมายที่ยึดเหนี่ยวโน้มน้อมนำ

นักเดินทาง คนพเนจร
มนุษย์เผ่าเร่ร่อนอันลึกล้ำ
เพื่อจะฝ่าออกไปจากเงื่อนงำ
ของอำนาจอันมืดดำพญามาร

แสวงหาทางอันประเสริฐ
บ่มเพาะเพื่อก่อเกิดพลัง – ผ่าน
ข้ามโลกีย์ที่ทุรกันดาร
สู่โลกุตระสถาน นิรันดร

เรายังจะได้กลับมาพบกัน
ระหว่างทางทอดสัมพันธ์อันเก่าก่อน
ในโยงใยยืดเยื้อนั้นไม่นิ่งนอน
ต่างเราต่างจรดจร – ในหนทาง....

27 มีนาคม, 2561

หน้าที่ชีวิต..วัยรุ่น

หลายคนที่อยู่ในวัยกลางคน วัยชรา หากได้ย้อนมองชีวิตวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นของตนเอง เราอาจพบว่าช่วงเปลี่ยนผ่านขณะนั้น เป็นช่วงก้าวสำคัญจากความเป็นเด็กที่พ่อแม่คาดหวังให้เชื่อฟัง ร่วมมือประพฤติตัวตามที่พ่อแม่ปรารถนา สำหรับเด็ก
18 เมษายน, 2561

ในหนทาง

เราจะได้กลับมาพบกัน ในข่ายใยสัมพันธ์ที่สืบสาย ทั้งการเปลี่ยนผ่านด้วยความตาย มิอาจลบความหมายจริงแท้
28 พฤศจิกายน, 2560

งานศพคนเป็น “ตาย” อย่างมีค่าเป็นอย่างไร?

สำหรับรูปแบบงานศพคนเป็นอาจเรียบง่ายมาก มีแค่การกล่าวถ้อยความในใจที่เจ้าของงานศพอยากจะพูดเท่านั้น หรืออาจจัดขึ้นในรูปแบบงานคอนเสิร์ต เป็นทริปเดินทาง