parallax background
 

ในหนทาง

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

เราจะได้กลับมาพบกัน
ในข่ายใยสัมพันธ์ที่สืบสาย
ทั้งการเปลี่ยนผ่านด้วยความตาย
มิอาจลบความหมายจริงแท้

ไม่มีเงื่อนไขใดให้เศร้าโศก
โลกเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปแน่วแน่
พบ พรากสภาวะผกผันแปร
มีเหลือด้านให้ดูแลแต่แง่งาม

ชีวิตเดินบนหนทางอยู่หรือ
ภาระใดที่ยึดถือ - ไถ่ถาม
มุ่งมั่นปรารถนาใดในนิยาม
กระทำใดในนามแห่งผู้คน

โลกนี้ โลกหน้า หรือโลกไหน
คล้ายโลกเก่าโลกใหม่ก็สับสน
เมื่อยังวุ่นวายความหลงวกวน
ก่อกวนปิดบังหนทางทอดเทียว

กว่าปัญญาญาณก่อกำเนิด
ลึกลงไปเมื่อใจเปิดรับการเกาะเกี่ยว
สัมพันธ์เชื่อมร้อยเป็นเส้นเดียว
กับจุดหมายที่ยึดเหนี่ยวโน้มน้อมนำ

นักเดินทาง คนพเนจร
มนุษย์เผ่าเร่ร่อนอันลึกล้ำ
เพื่อจะฝ่าออกไปจากเงื่อนงำ
ของอำนาจอันมืดดำพญามาร

แสวงหาทางอันประเสริฐ
บ่มเพาะเพื่อก่อเกิดพลัง – ผ่าน
ข้ามโลกีย์ที่ทุรกันดาร
สู่โลกุตระสถาน นิรันดร

เรายังจะได้กลับมาพบกัน
ระหว่างทางทอดสัมพันธ์อันเก่าก่อน
ในโยงใยยืดเยื้อนั้นไม่นิ่งนอน
ต่างเราต่างจรดจร – ในหนทาง....

18 เมษายน, 2561

เสียงวิงวอนของเด็กน้อยในตัวฉัน

โปรดหยุดคุกคามฉันเสียที่ ด้วยความเก่งความดีและคำสอน แม้ถ้อยคำงามหมดจดทุกบทตอน แต่กัดกร่อนกำลังใจจนไร้ค่า
28 กุมภาพันธ์, 2561

การฟื้นชีวิตจากความตาย (ทั้งเป็น)

“การให้พื้นที่แก่ผู้รอดพ้นในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เลวร้าย บาดแผลในชีวิต เพื่อทำความรู้จักแง่มุมของผลกระทบ และยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ไม่ต้องซ่อนเร้น ปกปิด เก็บกดอีกต่อไป ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญ เข้มแข็ง
17 ตุลาคม, 2560

หรือชีวิตมีสิ่งที่มากกว่าความสุข

ผู้คนต่างพูดว่าความสำเร็จนำมาซึ่งความสุข แต่ฉันพบว่าแม้จะมีงานดีๆ แฟนที่น่ารัก มีอพาร์ตเมนต์ที่สวยงาม แต่ในที่สุดสิ่งต่างๆ เหล่านั้นก็ไม่ช่วยให้ความสุขนัก หากยังรู้สึกกังวลและเคว้งคว้าง ฉันไม่ได้รู้สึกเช่นนี้เพียงลำพัง