parallax background
 

ในหนทาง

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

เราจะได้กลับมาพบกัน
ในข่ายใยสัมพันธ์ที่สืบสาย
ทั้งการเปลี่ยนผ่านด้วยความตาย
มิอาจลบความหมายจริงแท้

ไม่มีเงื่อนไขใดให้เศร้าโศก
โลกเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปแน่วแน่
พบ พรากสภาวะผกผันแปร
มีเหลือด้านให้ดูแลแต่แง่งาม

ชีวิตเดินบนหนทางอยู่หรือ
ภาระใดที่ยึดถือ - ไถ่ถาม
มุ่งมั่นปรารถนาใดในนิยาม
กระทำใดในนามแห่งผู้คน

โลกนี้ โลกหน้า หรือโลกไหน
คล้ายโลกเก่าโลกใหม่ก็สับสน
เมื่อยังวุ่นวายความหลงวกวน
ก่อกวนปิดบังหนทางทอดเทียว

กว่าปัญญาญาณก่อกำเนิด
ลึกลงไปเมื่อใจเปิดรับการเกาะเกี่ยว
สัมพันธ์เชื่อมร้อยเป็นเส้นเดียว
กับจุดหมายที่ยึดเหนี่ยวโน้มน้อมนำ

นักเดินทาง คนพเนจร
มนุษย์เผ่าเร่ร่อนอันลึกล้ำ
เพื่อจะฝ่าออกไปจากเงื่อนงำ
ของอำนาจอันมืดดำพญามาร

แสวงหาทางอันประเสริฐ
บ่มเพาะเพื่อก่อเกิดพลัง – ผ่าน
ข้ามโลกีย์ที่ทุรกันดาร
สู่โลกุตระสถาน นิรันดร

เรายังจะได้กลับมาพบกัน
ระหว่างทางทอดสัมพันธ์อันเก่าก่อน
ในโยงใยยืดเยื้อนั้นไม่นิ่งนอน
ต่างเราต่างจรดจร – ในหนทาง....

25 เมษายน, 2561

ความหมายที่แท้จริงของการโอบอุ้ม-ให้พื้นที่แก่ใครบางคน

ตอนที่แม่ของฉันกำลังจะตาย ฉันกับญาติๆ มารวมกันอยู่กับท่านในวันสุดท้ายของชีวิต ไม่มีใครในพวกเราที่รู้เรื่องการช่วยคนให้เปลี่ยนผ่านจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเลยแม้แต่คนเดียว แต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าต้องการดูแลเธอที่บ้าน และเราทำตามที่คิด
27 มีนาคม, 2561

หน้าที่ชีวิต..วัยรุ่น

หลายคนที่อยู่ในวัยกลางคน วัยชรา หากได้ย้อนมองชีวิตวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นของตนเอง เราอาจพบว่าช่วงเปลี่ยนผ่านขณะนั้น เป็นช่วงก้าวสำคัญจากความเป็นเด็กที่พ่อแม่คาดหวังให้เชื่อฟัง ร่วมมือประพฤติตัวตามที่พ่อแม่ปรารถนา สำหรับเด็ก
19 เมษายน, 2561

สักการะ

สักการะจิตวิญญาณบรรพชน แบบชีวิตอันหลุดพ้นโลกียวิถี เข้าไปสู่ความว่างทั้งหมดไม่มี สัมผัสการบ่งชี้ สถานะ