parallax background
 

สู่ทางไปที่ไม่มีวันกลับ

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

ใช่ว่าไปแล้วจะไม่มีวันกลับ
แม้เวลาผ่านเลือนลับพ้นสมัย
สัจจธรรมดำรงเผยความนัย
ว่าทางผ่านทางไปนั้นว่ายเวียน

เมื่อมาถึงจุดแรกแห่งการเริ่มต้น
นับหลายครั้งหลายหนไม่แปลกเปลี่ยน
ตราบชีวิตยังไม่ได้เริ่มพากเพียร
เพื่อสืบค้นเล่าเรียนไขตัวตน

ความกลัวเป็นดั่งเมฆคลี่คลุมครอบ
มืดมิดอยู่รอบอาจสับสน
ทางที่แท้นั้นอาจมิได้วกวน
หากกิเลสร้ายเล่ห์กลเข้าครอบงำ

เพียงเสี้ยวแสงหนึ่งแห่งปัญญาญาณ
สืบทอดจากบรรพกาลอันลึกล้ำ
ส่องเป็นสายสาดทาบทางทอดนำ
คงไม่หลุดหลงย่างย่ำซ้ำทางเดิม

เพื่อจะได้ไปอย่างไม่มีวันกลับ
จิตวิญญาณเคลื่อนขยับทุกก้าวเริ่ม
ร่างรูปรอยธรรมมาต่อเติม
สรรพสิ่งจะส่งเสริมอำนวยพร

เมฆแห่งความกลัวค่อยคลี่บาง
มุ่งหน้าไม่อ้างว้างเหมือนเก่าก่อน
จะทางกลับทางไกลไม่อาวรณ์
ทางหนึ่งทางอันแน่นอนเป็นทางเดียว

จากเสี้ยวหนึ่งเป็นสว่างจนเจิดจ้า
ลบมุมมืดมายาที่เกาะเกี่ยว
มีพลังเคลื่อนชีวิตอย่างปราดเปรียว
ไม่หลงหลุดเลาะเลี้ยวหลุมอบาย

นั่นคือจุดหมายของผองเรา
เลยพิมานชั้นเก่าสู่ความหมาย
พ้นความเกิด แก่ เจ็บและความตาย
สู่ความว่างสุดท้ายไม่เหลือมี

[seed_social]
13 พฤศจิกายน, 2560

ชีวิตอนิจจัง

การได้เห็นชีวิตของผู้คนและสรรพสัตว์แวดล้อม ทั้งที่เคยผูกพันรักใคร่ เคารพศรัทธา และไม่ใคร่ได้พันผูก เพียงแค่ผ่านพบและเคยเกื้อกูลกันในช่วงหนึ่งของชีวิตต้องมาตายจากไป
18 เมษายน, 2561

ถ้อยคำแห่งชีวิต

หรือหลอกตนได้ด้วยการไม่กล่าวถึง มิอาจมองอย่างลึกซึ้งให้ถึงแก่นแท้ รับรู้อยู่ว่าทั้งหมดล้วนผันแปร ยังไม่รู้จะดูแลประการใด