parallax background
 

ประวัติศาสตร์

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

มีเรื่องเล่าจากเรื่องราวครั้งเยาว์วัย
เมื่อฝันท่องทะยานไกลเลยขอบฟ้า
การเดินทางของจิตวิญญาณธรรมดา
ประสบสรรพสิ่งแสวงหาตามค่าควร

อิ่มสุขบ้างสมหวังก็มีอยู่
ล้มเหลวก็เคียงคู่ได้ครบถ้วน
อ่อนไหวเปราะบาง ครั้งเรรวน
กับมั่นคงแม้แปรปรวน-ก้าวต่อไป

บางบาดแผลฝังฝากรอยชีวิต
เป็นเงื่อนไขให้ครุ่นคิดอยู่หรือไม่
ปรากฏการณ์พานพบสิ่งอันใด
เพียงผ่านแล้วผ่านไปหรือไม่เลย

จะจดจำอย่างเรียนรู้หรือยึดมั่น
จะแปลงค่าแปรผันคลี่เงื่อนเผย
หรืองำทุกขเวทนาจนคุ้นเคย
จนหัวใจมิงอกเงยมาเบ่งบาน

ประสบการณ์เป็นไปได้ทุกทาง
ทั้งหมดคือร่องรางให้เดินผ่าน
พ้น ไม่พ้นระหว่างเวลาอันเนิ่นนาน
ทั้งหมดนั้นคืองานกับการเรียนรู้

ด้วยความหมายที่ให้อย่างใคร่ครวญ
เพื่อต่อเติมกระบวนเสริมแรงสู้
เข่นเคี่ยวกับตัวตนที่พันตู
วางใจใสไหลสู่มหานทีแห่งปัญญา

จะเก็บเกี่ยวด้านใด ไขความนั้น
จะเพ้อฝันหรือใฝ่ฝันแสวงหา
จะจ่อมจมในทุกข์ยากนานา
หรือมองโลกด้วยสายตาอันงอกงาม

เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ได้ในแผลเก่า
สร้างวัยเยาว์ใหม่ได้เอาใจข้าม
อยู่วันนี้ ด้วยวันนี้ต่อติดตาม
กับศรัทธากล้าท้าถามต่อตัวตน

[seed_social]
17 พฤษภาคม, 2561

มรดก

ผู้เฒ่าว่า พร้อมจะออกเดินทาง แม้หวาดหวั่นอยู่บ้างก็ตามแต่ ทุกสิ่งผ่านเนิ่นนานเฝ้าดูแล ถึงผูกพันจริงแท้ต้องอำลา
25 เมษายน, 2561

ความหมายที่แท้จริงของการโอบอุ้ม-ให้พื้นที่แก่ใครบางคน

ตอนที่แม่ของฉันกำลังจะตาย ฉันกับญาติๆ มารวมกันอยู่กับท่านในวันสุดท้ายของชีวิต ไม่มีใครในพวกเราที่รู้เรื่องการช่วยคนให้เปลี่ยนผ่านจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเลยแม้แต่คนเดียว แต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าต้องการดูแลเธอที่บ้าน และเราทำตามที่คิด