parallax background
 

ประวัติศาสตร์

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

มีเรื่องเล่าจากเรื่องราวครั้งเยาว์วัย
เมื่อฝันท่องทะยานไกลเลยขอบฟ้า
การเดินทางของจิตวิญญาณธรรมดา
ประสบสรรพสิ่งแสวงหาตามค่าควร

อิ่มสุขบ้างสมหวังก็มีอยู่
ล้มเหลวก็เคียงคู่ได้ครบถ้วน
อ่อนไหวเปราะบาง ครั้งเรรวน
กับมั่นคงแม้แปรปรวน-ก้าวต่อไป

บางบาดแผลฝังฝากรอยชีวิต
เป็นเงื่อนไขให้ครุ่นคิดอยู่หรือไม่
ปรากฏการณ์พานพบสิ่งอันใด
เพียงผ่านแล้วผ่านไปหรือไม่เลย

จะจดจำอย่างเรียนรู้หรือยึดมั่น
จะแปลงค่าแปรผันคลี่เงื่อนเผย
หรืองำทุกขเวทนาจนคุ้นเคย
จนหัวใจมิงอกเงยมาเบ่งบาน

ประสบการณ์เป็นไปได้ทุกทาง
ทั้งหมดคือร่องรางให้เดินผ่าน
พ้น ไม่พ้นระหว่างเวลาอันเนิ่นนาน
ทั้งหมดนั้นคืองานกับการเรียนรู้

ด้วยความหมายที่ให้อย่างใคร่ครวญ
เพื่อต่อเติมกระบวนเสริมแรงสู้
เข่นเคี่ยวกับตัวตนที่พันตู
วางใจใสไหลสู่มหานทีแห่งปัญญา

จะเก็บเกี่ยวด้านใด ไขความนั้น
จะเพ้อฝันหรือใฝ่ฝันแสวงหา
จะจ่อมจมในทุกข์ยากนานา
หรือมองโลกด้วยสายตาอันงอกงาม

เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ได้ในแผลเก่า
สร้างวัยเยาว์ใหม่ได้เอาใจข้าม
อยู่วันนี้ ด้วยวันนี้ต่อติดตาม
กับศรัทธากล้าท้าถามต่อตัวตน

19 เมษายน, 2561

บ้านของชีวิต

เริ่มด้วยมีความรักเป็นรากฐาน ต่อด้วยการประสานแสวงหา คือการบ่มเพาะพลังปัญญา เพื่อไปสู่คุณค่าอันแท้จริง
18 เมษายน, 2561

เสียงวิงวอนของเด็กน้อยในตัวฉัน

โปรดหยุดคุกคามฉันเสียที่ ด้วยความเก่งความดีและคำสอน แม้ถ้อยคำงามหมดจดทุกบทตอน แต่กัดกร่อนกำลังใจจนไร้ค่า
9 พฤษภาคม, 2561

ภาระ สาระ

มีเรื่องราวมากมายให้กระทำ เป็นภาระที่ตอกย้ำท่ามยุคสมัย จากวันแรกผันผ่านแห่งวันวัย กับบางเหตุเภทภัย-สยบ ยอม