parallax background
 

คือเนื้อหาแห่งกัลยาณมิตร

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี ภาพ: Tartara หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

คงไม่มีใครได้ดั่งใจเรา
เพราะวิถีของเขาก็แตกต่าง
ผู้คนก็ล้วนเดินบนหนทาง
ที่ถากถางสร้างมาด้วยตัวเอง

ขณะที่บางทีเราคาดหวัง
ว่าเสียงจะต้องดังเมื่อขับเปล่ง
ว่าถ้อยคำที่เรียงร่ายบรรเลง
จะเร้าจะเร่งกำลังใจ

ผู้คนต่างค้นค่าความหมาย
คือวิถีท้าทายยิ่งใหญ่
ด้วยจัดวางทางทอดยาวไกล
นิรมิตกันไปตามจินตนาการ

จะฉลาดล้ำหรือโง่เขลา
จะชัดเจนหรือสุ่มเดาดิบด้าน
แต่เมื่อมุ่งตอกหมุดปณิธาน
นั่นก็คือการงานแห่งชีวิต

และต่างอาจต้องเดินเพียงลำพัง
ด้วยพลัง ศักดิ์ศรี ด้วยสิทธิ์
แม้บางค่าอาจดูน้อยนิด
แต่ด้วยใจด้วยจิตเจตนา

เดินไปบนทางของตัวเองเถิด
คือทางที่เลิศตามปรารถนา
เมื่อยามเหน็ดเหนื่อยค่อยมองมา
เพื่อจะใช้บางเวลาค้นหนด้วยกัน

เพียงรู้ว่าแท้มนุษย์มิได้โดดเดี่ยว
หากเราเกาะเกี่ยวอย่างสร้างสรรค์
รับรู้สภาวะความสัมพันธ์
ต่างดูแลความฝัน ปรารถนาดี

เพื่อว่าเราต่างก้าวต่อไป
กำลังใจไม่ทดท้อบนวิถี
หนทางไกลอุปสรรคมากมี
ผู้คนจะช่วยชี้บอกช่องทาง

พร้อมกับการไม่ยึดมั่นจนเกินไป
หนักเบารับได้มีเพื่อนร่วมสร้าง
เพื่อนจะช่วยประคองเมื่อเปราะบาง
และเราจะก้าวย่างอย่างมั่นคง

คือเนื้อหาแห่งกัลยาณมิตร
ที่เราใคร่ครวญครุ่นคิดตามประสงค์
ตราบฝันไม่ห่างร้างทลายลง
อุดมการณ์ย่อมยืนยงอย่างงดงาม

19 เมษายน, 2561

บ้านของชีวิต

เริ่มด้วยมีความรักเป็นรากฐาน ต่อด้วยการประสานแสวงหา คือการบ่มเพาะพลังปัญญา เพื่อไปสู่คุณค่าอันแท้จริง
5 เมษายน, 2561

คือเนื้อหาแห่งกัลยาณมิตร

คงไม่มีใครได้ดั่งใจเรา เพราะวิถีของเขาก็แตกต่าง ผู้คนก็ล้วนเดินบนหนทาง ที่ถากถางสร้างมาด้วยตัวเอง
25 พฤษภาคม, 2561

การพบเจอที่มีคุณค่า ทำให้การอำลานั้นสวยงาม

เราพบกันเมื่อวันเวลาล่วงผ่าน อาจจะยังไม่นานเท่าไหร่นัก แต่เหมือนมีบางเรื่องให้ประจักษ์ พ้นผูกพันและรักไปมากแล้ว