parallax background
 

กลับไปหารอยเท้าเมื่อเยาว์วัย

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

กลับไปหารอยเท้าเมื่อเยาว์วัย
เยี่ยมทางที่ดูยาวไกลเวลานั้น
ภาพหลายสิ่งดูยิ่งใหญ่อัศจรรย์
คล้ายเป็นโลกความฝันเมื่อผ่านมา

กลับไปสู่ถิ่นฐานของบ้านเก่า
อาณาจักรของเราค้นคุณค่า
กลับไปย่ำรอยทางแห่งกาลเวลา
พบบางภาพปรารถนายังงดงาม

เจริญวัยไกลทางห่างจากบ้าน
ภาระเริ่มการงานผุดคำไถ่ถาม
ว่าชีวิต วิญญาณ นิยาม
จะตั้งหมายจะต่อตามไปอย่างไร

นานนับนานผ่านพบภาพชีวิต
เคยสงสัยว่าถูกลิขิตมาจากไหน
จากภูมิปัญญาลี้ลับหรือใคร
หรือแท้เราขีดทางไปด้วยตัวเอง

กลับมาถามข่าวคราวของเยาว์วัย
ด้วยเท้าก้าวช้าอ่อนไหวไม่รีบเร่ง
ได้สดับเสียงสรรพสิ่งขับบรรเลง
ให้ทรงจำเอื้อนเพลงขึ้นผุดพราย

บนทางที่สั้นลงกว่าวัยเยาว์
รอยที่เคยเป็นของเราเต็มความหมาย
ประทับเท้าทับลงบนฝุ่นทราย
กระทั่งลมพัดฝุ่นหายจากหนทาง

บันทึกไว้ใด้แล้วในทรงจำ
ผุดภาพบางเงื่อนงำซึ่งเรื้อร้าง
เป็นร่องรอยที่ปรากฏเลือนราง
ให้ชัดเจนกระจ่างระหว่างนี้

กลับมาสู่รอยเท้าเมื่อเยาว์วัย
สู่โลกที่ยิ่งใหญ่และหลากสี
หลากฝันจินตนาการล้วนงามดี
ได้กลับมาสู่วิถีที่ทรงพลัง

13 พฤศจิกายน, 2560

ชีวิตอนิจจัง

การได้เห็นชีวิตของผู้คนและสรรพสัตว์แวดล้อม ทั้งที่เคยผูกพันรักใคร่ เคารพศรัทธา และไม่ใคร่ได้พันผูก เพียงแค่ผ่านพบและเคยเกื้อกูลกันในช่วงหนึ่งของชีวิตต้องมาตายจากไป
17 พฤษภาคม, 2561

มรดก

ผู้เฒ่าว่า พร้อมจะออกเดินทาง แม้หวาดหวั่นอยู่บ้างก็ตามแต่ ทุกสิ่งผ่านเนิ่นนานเฝ้าดูแล ถึงผูกพันจริงแท้ต้องอำลา
20 เมษายน, 2561

ต้นกำเนิด

คำบอกเล่าจากบรรพกาล ผลพิสูจน์ยาวนานผ่านยุคสมัย ต้นกำเนิดที่มาแห่งเภทภัย ล้วนมาจากภายในอัตตาตน