parallax background
 

เวลา-ชรา

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

เสียงหัวใจกล่าวแล้วอำลา
ลาภยศศักดิ์บรรดาก่อไว
เงินทองสั่งสมมาตามแต่
มุ่งสู่วิสุทธิ์ไซร้อีกด้าว ดินแดน

กาลเวลาลุล่วงตามกัน
เห็นนรกสวรรค์ผ่านพ้น
เทียวทางท่องหลายฝันเติมต่อ กันนา
ลุล่วงอาจท่วมท้นล่มแล้ว ยังมี

คารวะคุณค่าแท้ดีงาม
คำกล่าวมาไถ่ถามห่วงให้
ทุกข์สุขยังต่อตามติดต้อง ดูฤา
ใครปลอบปะโลมไว้หม่นเศร้า ลางที

หลากเรื่องราวท่านร้อยเรียงราย
เต็มค่าตามความหมายก่อแล้ว
อนุชนมิสายสายถักต่อ ทอทาง
ฝันใฝ่คงไป่แคล้วป่นสิ้น ตำนาน

โครงคำเขียนดั่งคล้ายยืนยัน
มอบแด่คืนและวันหยั่งฟ้า
คราวท่องทุ่งแสงจันทร์กระจ่าง
เป็นดั่งแสงใต้หล้าหล่อเลี้ยง นำทาง

กาล-ชรา แก่เฒ่าครองธรรม
ทางแห่งกุศลกรรมบ่มไว้
คงชีพมีน้อมนำไปสู่
สถิตอย่างมิว่างไร้เกี่ยวร้อย วิญญาณ

19 เมษายน, 2561

สักการะ

สักการะจิตวิญญาณบรรพชน แบบชีวิตอันหลุดพ้นโลกียวิถี เข้าไปสู่ความว่างทั้งหมดไม่มี สัมผัสการบ่งชี้ สถานะ
11 มกราคม, 2561

ความเคลื่อน…ที่ไม่ไหว

หากเราพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเราในระยะหลายปีที่ผ่านมา ผลกระทบของแต่ละเหตุการณ์ล้วนเห็นได้ในทุกด้านของชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมถอยทางค่านิยม การเสื่อมสลายของศรัทธา
20 เมษายน, 2561

ต้นกำเนิด

คำบอกเล่าจากบรรพกาล ผลพิสูจน์ยาวนานผ่านยุคสมัย ต้นกำเนิดที่มาแห่งเภทภัย ล้วนมาจากภายในอัตตาตน