parallax background
 

เวลา-ชรา

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

เสียงหัวใจกล่าวแล้วอำลา
ลาภยศศักดิ์บรรดาก่อไว
เงินทองสั่งสมมาตามแต่
มุ่งสู่วิสุทธิ์ไซร้อีกด้าว ดินแดน

กาลเวลาลุล่วงตามกัน
เห็นนรกสวรรค์ผ่านพ้น
เทียวทางท่องหลายฝันเติมต่อ กันนา
ลุล่วงอาจท่วมท้นล่มแล้ว ยังมี

คารวะคุณค่าแท้ดีงาม
คำกล่าวมาไถ่ถามห่วงให้
ทุกข์สุขยังต่อตามติดต้อง ดูฤา
ใครปลอบปะโลมไว้หม่นเศร้า ลางที

หลากเรื่องราวท่านร้อยเรียงราย
เต็มค่าตามความหมายก่อแล้ว
อนุชนมิสายสายถักต่อ ทอทาง
ฝันใฝ่คงไป่แคล้วป่นสิ้น ตำนาน

โครงคำเขียนดั่งคล้ายยืนยัน
มอบแด่คืนและวันหยั่งฟ้า
คราวท่องทุ่งแสงจันทร์กระจ่าง
เป็นดั่งแสงใต้หล้าหล่อเลี้ยง นำทาง

กาล-ชรา แก่เฒ่าครองธรรม
ทางแห่งกุศลกรรมบ่มไว้
คงชีพมีน้อมนำไปสู่
สถิตอย่างมิว่างไร้เกี่ยวร้อย วิญญาณ

[seed_social]
28 พฤศจิกายน, 2560

เสียงวิงวอนของเด็กน้อยในตัวฉัน

โปรดหยุดคุกคามฉันเสียที
 ด้วยความเก่งความดีและคำสอน 
แม้ถ้อยคำงามหมดจดทุกบทตอน 
แต่กัดกร่อนกำลังใจจนไร้ค่า ได้ยินเสียงของฉันบ้างไหม 
อยากจะบอกเธอไว้ถึงปรารถนา 
แม้ยังอ่อนด้อยในปรัชญา 
อาจยังมีเหลือศรัทธาต่อชีวิต
27 มีนาคม, 2561

หน้าที่ชีวิต..วัยรุ่น

หลายคนที่อยู่ในวัยกลางคน วัยชรา หากได้ย้อนมองชีวิตวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นของตนเอง เราอาจพบว่าช่วงเปลี่ยนผ่านขณะนั้น เป็นช่วงก้าวสำคัญจากความเป็นเด็กที่พ่อแม่คาดหวังให้เชื่อฟัง ร่วมมือประพฤติตัวตามที่พ่อแม่ปรารถนา สำหรับเด็ก