parallax background
 

เวลา-ชรา

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

เสียงหัวใจกล่าวแล้วอำลา
ลาภยศศักดิ์บรรดาก่อไว
เงินทองสั่งสมมาตามแต่
มุ่งสู่วิสุทธิ์ไซร้อีกด้าว ดินแดน

กาลเวลาลุล่วงตามกัน
เห็นนรกสวรรค์ผ่านพ้น
เทียวทางท่องหลายฝันเติมต่อ กันนา
ลุล่วงอาจท่วมท้นล่มแล้ว ยังมี

คารวะคุณค่าแท้ดีงาม
คำกล่าวมาไถ่ถามห่วงให้
ทุกข์สุขยังต่อตามติดต้อง ดูฤา
ใครปลอบปะโลมไว้หม่นเศร้า ลางที

หลากเรื่องราวท่านร้อยเรียงราย
เต็มค่าตามความหมายก่อแล้ว
อนุชนมิสายสายถักต่อ ทอทาง
ฝันใฝ่คงไป่แคล้วป่นสิ้น ตำนาน

โครงคำเขียนดั่งคล้ายยืนยัน
มอบแด่คืนและวันหยั่งฟ้า
คราวท่องทุ่งแสงจันทร์กระจ่าง
เป็นดั่งแสงใต้หล้าหล่อเลี้ยง นำทาง

กาล-ชรา แก่เฒ่าครองธรรม
ทางแห่งกุศลกรรมบ่มไว้
คงชีพมีน้อมนำไปสู่
สถิตอย่างมิว่างไร้เกี่ยวร้อย วิญญาณ

18 เมษายน, 2561

เคลื่อนย้าย

เคลื่อนคลื่นโครงความดีวิถีชีวิต ย้ายตัวตนสู่สถิตสรวงสวรรค์ เป็นดินแดนมหัศจรรย์ หล่อหลอมคืนวันของผู้คน
17 ตุลาคม, 2560

หรือชีวิตมีสิ่งที่มากกว่าความสุข

ผู้คนต่างพูดว่าความสำเร็จนำมาซึ่งความสุข แต่ฉันพบว่าแม้จะมีงานดีๆ แฟนที่น่ารัก มีอพาร์ตเมนต์ที่สวยงาม แต่ในที่สุดสิ่งต่างๆ เหล่านั้นก็ไม่ช่วยให้ความสุขนัก หากยังรู้สึกกังวลและเคว้งคว้าง ฉันไม่ได้รู้สึกเช่นนี้เพียงลำพัง
20 เมษายน, 2561

ถึงทางไกลในบ้านเก่า

เพียงถ้อยคำถามไถ่ในบ้านเก่า กับบางเสี้ยวเรื่องเล่าอันสดใหม่ เป็นร่องรอยร้อยรัดโลกภายใน ทะลุม่านบางใสของกาลเวลา