parallax background
 

เคลื่อนย้าย

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

เคลื่อนคลื่นโครงความดีวิถีชีวิต
ย้ายตัวตนสู่สถิตสรวงสวรรค์
เป็นดินแดนมหัศจรรย์
หล่อหลอมคืนวันของผู้คน

เราต่างมาถึงอาณาจักรนี้
ด้วยฝันแสนสีและเหตุ-ผล
ด้วยสุขเริงร่าบ้างทุกข์ทน
นั่นก็เพื่อสืบค้นบางความจริง

โลกงดงามอยู่แล้วในการเป็นไป
ดินฟ้าก็กว้างใหญ่อย่างยิ่ง
คนต่างคนแข่งขันเข้าแย่งชิง
เป็นหนึ่งได้ติดนิ่งกาลนาน

หากเรามิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
พลังแห่งการเกาะเกี่ยวคือทางผ่าน
คนกับคนค้นค่าควรแก่การ
แสวงหาปัญญาญาณอันงอกงาม

อิสรเสรีมีอยู่...ใช่
รอยต่อเล่าหนใดได้ก้าวข้าม
หากวิถีใช่เป็นไปเพียงในนาม
คงดำเนินตามนิยามอารยะ

และนี่คือโลกที่แท้ของเรา
ยังเป็นอยู่ขลาดเขลาบางขณะ
รู้อย่างนี้ไว้ก่อร่างสภาวะ
นำพาตนสู่วาระการเรียนรู้

20 เมษายน, 2561

ต้นกำเนิด

คำบอกเล่าจากบรรพกาล ผลพิสูจน์ยาวนานผ่านยุคสมัย ต้นกำเนิดที่มาแห่งเภทภัย ล้วนมาจากภายในอัตตาตน
18 เมษายน, 2561

ประวัติศาสตร์

มีเรื่องเล่าจากเรื่องราวครั้งเยาว์วัย เมื่อฝันท่องทะยานไกลเลยขอบฟ้า การเดินทางของจิตวิญญาณธรรมดา ประสบสรรพสิ่งแสวงหาตามค่าควร
18 เมษายน, 2561

ในหนทาง

เราจะได้กลับมาพบกัน ในข่ายใยสัมพันธ์ที่สืบสาย ทั้งการเปลี่ยนผ่านด้วยความตาย มิอาจลบความหมายจริงแท้