parallax background
 

สวนของแม่

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี ภาพโดย: ปิติพร ประมวลศิลป์ หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 
แม่จากไปหลายเดือนก่อน
เหลือจอบเสียมผุกร่อนอยู่มุมสวน
สายลมฤดูแล้งก็แปรปรวน
พืชผักบางส่วนก็โรยรา
ข่า ตะไคร้ทิ้งใบแห้งหลุดหล่นร่วง
พริก มะเขือขาดช่วงประหนึ่งว่า
คนไม่อยู่จึงตกตายร่วมชะตา
รีบเร่งเร้าอำลาไปตามกัน
แปลงเคยชุ่มอุ้มน้ำไว้หล่อเลี้ยง
เหลืออยู่เพียงร่องรอยเลือนรางนั่น
เคยหมุนเวียนเปลี่ยนปลูกคงผูกพัน
ลับหายไปในคืนวันอันผ่านเลย
หวั่นสะทกภาพสะท้อนก่อนรับรู้
ใจไหวเพียงสักครู่ บางอย่างเผย
ความจริงคงมั่นแม้คุ้นเคย
แต่อาลัยยังก่ายเกยเข้าแทรกแซง
เราร่ำลาก่อนหน้าทุกครั้งที่พบ
ว่าความตายยังไม่จบจากหลักแหล่ง
สังสารวัฏผกผันเปลี่ยนแปลง
สัจธรรมย่อมแสดงให้พากเพียร
ถึงคราวไปก็ไม่ต้องรอ
นั่นคือทางต้องก้าวต่อมิผิดเพี้ยน
ทั้งหมดทั้งปวงที่เคยร่ำเรียน
ส่งให้หลุดวงว่ายเวียนพ้นวังวน
ยังเฝ้ามองดูสวนของแม่
บางความจริงแท้ได้สืบค้น
แม่ไม่ได้ดำรงอยู่เป็นตัวตน
หากแต่ยังแทรกปนในตัวเรา
ก่อนเดินออกไปจากสวนของแม่
คล้ายได้ไขเปลี่ยนแก้ความโศกเศร้า
เป็นความเข้าใจอันบางเบา
เพียงฝึกฝนขัดเกลาเพื่องอกงาม
27 มีนาคม, 2561

หน้าที่ชีวิต..วัยรุ่น

หลายคนที่อยู่ในวัยกลางคน วัยชรา หากได้ย้อนมองชีวิตวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นของตนเอง เราอาจพบว่าช่วงเปลี่ยนผ่านขณะนั้น เป็นช่วงก้าวสำคัญจากความเป็นเด็กที่พ่อแม่คาดหวังให้เชื่อฟัง ร่วมมือประพฤติตัวตามที่พ่อแม่ปรารถนา สำหรับเด็ก
25 พฤษภาคม, 2561

การพบเจอที่มีคุณค่า ทำให้การอำลานั้นสวยงาม

เราพบกันเมื่อวันเวลาล่วงผ่าน อาจจะยังไม่นานเท่าไหร่นัก แต่เหมือนมีบางเรื่องให้ประจักษ์ พ้นผูกพันและรักไปมากแล้ว
20 เมษายน, 2561

เมื่อถึงวันลา

เหลือเวลาอยู่สักเท่าไหร่ ที่จะได้เพาะสร้างทางชีวิต ต่อเติมเสริมวาดบรรจงวิจิตร เพียงทีละน้อยนิดก็งอกงาม