parallax background
 

ภาระ สาระ

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

มีเรื่องราวมากมายให้กระทำ
เป็นภาระที่ตอกย้ำท่ามยุคสมัย
จากวันแรกผันผ่านแห่งวันวัย
กับบางเหตุเภทภัย-สยบ ยอม

ในความมากมายทั้งหลายนั้น
มีบ้างบางฝันยังหวานหอม
เป็นดอกไม้งามให้ดมดอม
หรือเกาะติดไต่ตอมยามอรุณ

ย่อมยังมีอยู่บ้างดั่งยาพิษ
แผ่ขยายเดชฤทธิ์ให้ว้าวุ่น
ค้นหาสภาวะความสมดุล
วางรากฐานเป็นทุนแห่งทางไกล

เป็นทางสองสายคู่ขนาน
ซึ่งมิอาจกะการนานเพียงไหน
สองทางต่างเคียงอยู่คู่กันไป
จะทิ้งสักทางใดหาได้เลย

หนึ่งคือโลกียวิถี
หล่อเลี้ยงชีวิตดี เปิดเผย
กินอยู่เกื้อกูลจนคุ้นเคย
บางครั้งก็เฉื่อยเฉยความคุ้นชิน

นั่นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญ
ในภาพแปรผันทั้งหมดสิ้น
นรก สวรรค์ มนุษย์ ฟ้า ดิน
ต่างร่วงราโรยรินไปพร้อมกัน

หนึ่งคือโลกุตรธรรม-ทาง
เรียนรู้ก่อร่างสร้างสรรค์
บ่มเพาะจิตวิญญาณมหัศจรรย์
สู่ความเป็นนิรันดร์พ้นวังวน

นั่นจึงเป็นสาระแห่งชีวิต
ไว้ข้ามบ่วงวิกฤติสู่หลุดพ้น
ความหมายที่แท้ในความเป็นคน
ดำรงอยู่ ดำเนินบน วิถีธรรม

ภาพประกอบโดย ปิติพร ประมวลศิลป์

19 เมษายน, 2561

สู่ทางไปที่ไม่มีวันกลับ

ใช่ว่าไปแล้วจะไม่มีวันกลับ แม้เวลาผ่านเลือนลับพ้นสมัย สัจจธรรมดำรงเผยความนัย ว่าทางผ่านทางไปนั้นว่ายเวียน
19 เมษายน, 2561

บ้านของชีวิต

เริ่มด้วยมีความรักเป็นรากฐาน ต่อด้วยการประสานแสวงหา คือการบ่มเพาะพลังปัญญา เพื่อไปสู่คุณค่าอันแท้จริง
18 เมษายน, 2561

ในหนทาง

เราจะได้กลับมาพบกัน ในข่ายใยสัมพันธ์ที่สืบสาย ทั้งการเปลี่ยนผ่านด้วยความตาย มิอาจลบความหมายจริงแท้