parallax background
 

ต้นกำเนิด

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

คำบอกเล่าจากบรรพกาล
ผลพิสูจน์ยาวนานผ่านยุคสมัย
ต้นกำเนิดที่มาแห่งเภทภัย
ล้วนมาจากภายในอัตตาตน

ความโลภโกรธหลงที่คงมั่น
เปลี่ยนค่าแปรผันเป็นความสับสน
เหลือจะรับร่างกายไม่ทานทน
อ่อนล้าเกินหลีกพ้นทุกข์เวทนา

อยู่อย่างอยากครอบงำนำสำนึก
สั่งสมเติมรู้สึกต่อปรารถนา
ทบทวีเพิ่มพูนตีราคา
ตกหล่มคุณค่าอันจอมปลอม

แค้นเคืองบางเรื่องเมื่อพลาดหวัง
กราดเกรี้ยวบ้าคลั่งจึงถึงพร้อม
ครุ่นคิดอย่างไรไม่ยินยอม
สูญเสียความอ่อนน้อมเวลานั้น

งมงายในมายาว่าดีเลิศ
ตั้งตนว่าประเสริฐวิเศษสรรค์
กรงจักรเป็นดอกบัวอัศจรรย์
งามอยู่ในคืนวันนิรันดร์ไป

สังขารโทรมทรุดไม่หยุดนิ่ง
กว่าจะพบความจริงอันแปลกใหม่
ทรัพย์ไม่อาจเยียวยาทั้งกายใจ
เกียรติยศอันใดก็เช่นเดียว

หากธรรมทั้งปวงเกิดแต่เหตุ
เช่นนั้นทุกอาเพศที่ข้องเกี่ยว
ล้วนหล่อหลอมรวมกันเป็นฟั่นเกลียว
เข้มข้นการขับเคี่ยว ชีวิต

กว่าจะวางจนว่างอย่างเข้าใจ
เปลี่ยนโลกภายในที่พลาดผิด
เปลี่ยนเหตุแห่งธรรมทีละนิด
น้อมกายนำจิตภาวนา

เรียนรู้วางจนว่างอย่างเข้าใจ
สร้างโลกใบใหม่ไม่พลั้งผิด
เปลี่ยนเหตุแห่งธรรมทีละนิด
น้อมกายนำจิต เยียวยา

17 ตุลาคม, 2560

เพลิงไพร

หาก ‘มนุษย์’ ยังย่อหย่อนต่อการเรียนรู้ และยอมรับ เรื่อง ‘ความตาย’ เสมือนหนึ่งในหน้าที่ที่ทุกชีวิตพึงกระทำเฉกเช่นสัจธรรมบทสุดท้ายแห่งชีวิต เราคงได้แต่ชื่อว่า...
17 พฤษภาคม, 2561

มรดก

ผู้เฒ่าว่า พร้อมจะออกเดินทาง แม้หวาดหวั่นอยู่บ้างก็ตามแต่ ทุกสิ่งผ่านเนิ่นนานเฝ้าดูแล ถึงผูกพันจริงแท้ต้องอำลา
17 ตุลาคม, 2560

หรือชีวิตมีสิ่งที่มากกว่าความสุข

ผู้คนต่างพูดว่าความสำเร็จนำมาซึ่งความสุข แต่ฉันพบว่าแม้จะมีงานดีๆ แฟนที่น่ารัก มีอพาร์ตเมนต์ที่สวยงาม แต่ในที่สุดสิ่งต่างๆ เหล่านั้นก็ไม่ช่วยให้ความสุขนัก หากยังรู้สึกกังวลและเคว้งคว้าง ฉันไม่ได้รู้สึกเช่นนี้เพียงลำพัง