parallax background
 

ขนบ

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

เราเพียงสร้างขนบมากลบเกลื่อน
แล้วก็แกล้งลืมเลือนบางความหมาย
ปล่อยปละละเลยจนงมงาย
ว่าอย่าพูดถึงความตาย อัปมงคล

หรือเราเองที่สร้างความหวาดหวั่น
กลบเอาไว้อย่างนั้นให้สับสน
เพราะในความธรรมดาทั้งผู้คน
แลสรรพสิ่งก็ไม่พ้นความเปลี่ยนแปลง

เพียงแต่เปลี่ยนขนบบางขณะ
ร่วมพูดคุยสภาวะได้ทุกหนแห่ง
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ร่วมแสดง
เท่านั้นเองต่อเรี่ยวแรงอยู่เป็นไป 

หากทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องธรรมดา
และเต็มเปี่ยมคุณค่าสัมผัสได้
หล่อหลอมการเรียนรู้เพื่อเข้าใจ
เข้าไปถึงความยิ่งใหญ่ของความจริง

19 เมษายน, 2561

สักการะ

สักการะจิตวิญญาณบรรพชน แบบชีวิตอันหลุดพ้นโลกียวิถี เข้าไปสู่ความว่างทั้งหมดไม่มี สัมผัสการบ่งชี้ สถานะ
25 พฤษภาคม, 2561

การพบเจอที่มีคุณค่า ทำให้การอำลานั้นสวยงาม

เราพบกันเมื่อวันเวลาล่วงผ่าน อาจจะยังไม่นานเท่าไหร่นัก แต่เหมือนมีบางเรื่องให้ประจักษ์ พ้นผูกพันและรักไปมากแล้ว
18 เมษายน, 2561

ในหนทาง

เราจะได้กลับมาพบกัน ในข่ายใยสัมพันธ์ที่สืบสาย ทั้งการเปลี่ยนผ่านด้วยความตาย มิอาจลบความหมายจริงแท้