parallax background
 

ขนบ

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

เราเพียงสร้างขนบมากลบเกลื่อน
แล้วก็แกล้งลืมเลือนบางความหมาย
ปล่อยปละละเลยจนงมงาย
ว่าอย่าพูดถึงความตาย อัปมงคล

หรือเราเองที่สร้างความหวาดหวั่น
กลบเอาไว้อย่างนั้นให้สับสน
เพราะในความธรรมดาทั้งผู้คน
แลสรรพสิ่งก็ไม่พ้นความเปลี่ยนแปลง

เพียงแต่เปลี่ยนขนบบางขณะ
ร่วมพูดคุยสภาวะได้ทุกหนแห่ง
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ร่วมแสดง
เท่านั้นเองต่อเรี่ยวแรงอยู่เป็นไป 

หากทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องธรรมดา
และเต็มเปี่ยมคุณค่าสัมผัสได้
หล่อหลอมการเรียนรู้เพื่อเข้าใจ
เข้าไปถึงความยิ่งใหญ่ของความจริง

[seed_social]
11 มกราคม, 2561

ความเคลื่อน…ที่ไม่ไหว

หากเราพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเราในระยะหลายปีที่ผ่านมา ผลกระทบของแต่ละเหตุการณ์ล้วนเห็นได้ในทุกด้านของชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมถอยทางค่านิยม การเสื่อมสลายของศรัทธา
18 เมษายน, 2561

เสียงวิงวอนของเด็กน้อยในตัวฉัน

โปรดหยุดคุกคามฉันเสียที่ ด้วยความเก่งความดีและคำสอน แม้ถ้อยคำงามหมดจดทุกบทตอน แต่กัดกร่อนกำลังใจจนไร้ค่า