ตู้พระทำนำสุข
วัด ชุมชน และความกรุณา

ผู้เขียน: พันธกานต์ อินต๊ะมูล หมวด: ชุมชนกรุณา


 

“หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน” ได้ยินหรือเห็นประโยคนี้ หลายคนคงพอจะเดาออกว่ากำลังพูดถึง “ตู้ปันสุข” นวัตกรรมทางสังคมในสถานการณ์ COVID - 19 ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการแบ่งปันของผู้คนในสังคมที่ไม่ได้ซับซ้อน ใครพอมี อยากแบ่งปันก็นำเอาสิ่งของมาใส่ตู้ใบนี้ ส่วนใครมีความต้องการก็สามารถมาหยิบไปได้อย่างพอดี ตู้ปันสุขจึงเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งในสังคมอย่างรวดเร็ว และครั้งนี้ชุมชนกรุณาขะไจ๋ขอนำเสนออีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของตู้ปันสุขที่เกิดขึ้นใน “วัด”

ทุกเช้าของวันพระใหญ่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่วัดปันง้าว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รวมถึงวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ นิยมมาทำบุญตักบาตรที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ จำนวนอาหารที่ได้รับจากการมาทำบุญของญาติโยมมีเป็นจำนวนมาก โดยปกติเมื่อพระท่านรับอาหารมาแล้วมีปริมาณมากเกินกว่าที่จะฉันได้หมด มักจะแบ่งปันให้ญาติโยมในหมู่บ้านที่มีความจำเป็น โดยเฉพาะอาหารสดหากไม่แบ่งปันก็จะเน่าเสีย รวมถึงการส่งต่ออาหารแห้งไปยังกลุ่มคนที่มีความต้องการ เช่น คนยากไร้ มูลนิธิที่ต้องดูแลเด็ก โรงเรียน เป็นต้น นอกจากได้ทำบุญถวายพระและทำบุญถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับแล้วนั้น ยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงผู้คนที่ได้รับความยากลำบาก ในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ภาพของผู้คนที่ยกทุกข์ได้ยากเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งในสังคม “วัด” ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ของผู้คนในสังคม จึงกลายเป็นที่พึ่งพิงยามยากลำบาก

การเกิดขึ้นของตู้พระทำนำสุข
ชุมชนกรุณาขะไจ๋ได้พูดคุยกับ สามเณรกิตติคุณ ทรายแก่น ที่ได้แบ่งปันเรื่องราว “ตู้พระทำนำสุข” ของวัดปันง้าวว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร “แรกเริ่มแนวคิดนี้เกิดจากพระดำริสมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้คนที่ประสบความยากลำบากในสถานการณ์ COVID - 19 ต่อมาวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ต่อยอดพระดำรินั้น ให้วัดทั่วประเทศขยายผลจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 โดยการจัดทำตู้พระทำนำสุขและส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว”

“ตู้พระทำนำสุข” ของวัดปันง้าวเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพระสงฆ์และคนในชุมชน ที่ต้องการช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากอาหารที่ญาติโยมนำมาตักบาตรทำบุญในวันพระใหญ่ที่วัดแล้ว พระสงฆ์ก็จะนำอาหารจากการบิณฑบาตในทุกเช้าที่มีปริมาณมากเกินกว่าการฉันไปใส่ไว้ในตู้ปันสุข พร้อมกับเปิดโอกาสให้ญาติโยมนำอาหาร สิ่งของสำหรับบริโภคที่ตนเองต้องการแบ่งปันมาใส่ไว้ในตู้ใบนี้

วัด ชุมชน และความกรุณา
วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนมาอย่างเนิ่นนาน การขับเคลื่อน “ตู้พระทำนำสุข” จึงเป็นอีกภาพหนึ่งของความกรุณาที่วัดเกื้อกูลต่อผู้คน วัดไม่ได้เป็นเพียงที่พึ่งพิงแต่เพียงทางใจอีกต่อไป ในสถานการณ์ COVID - 19 ที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าพื้นที่จังหวัดลำปางมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักเนื่องจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ แต่ผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือผลกระทบในเรื่องปากท้อง หลายคนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ หลายคนกลับมาจากเมืองใหญ่ ตกงาน ขาดรายได้ เกิดความยากลำบากของคนในชุมชน “วัด” จึงเป็นที่พึ่งพิงในช่วงเวลาที่ยากลำบาก นี่จึงเป็นตัวอย่างของความกรุณาที่เกิดขึ้นจากพระสงฆ์ ญาติโยม ผู้คนในชุมชนที่เข้ามาร่วมแรงร่วมใจเติมเต็มสิ่งของที่เป็นธารน้ำใจส่งต่อไปยังผู้คนที่กำลังเดือดร้อน

พิกัดตู้ปันสุข วัดปันง้าว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ยินดีรับการแบ่งปันจากทุกท่าน เชิญชวนมาเติมสิ่งของให้กับตู้ปันสุขได้ หรือติดต่อได้ที่ Facebook Page ของทางวัด (https://www.facebook.com/watpanngao106/)

ขอบพระคุณ สามเณรกิตติคุณ ทรายแก่น ที่แบ่งปันเรื่องราวและภาพถ่ายครับ

25 เมษายน, 2561

อานิสงส์ของการเตรียมตัวตาย

บ้านมีอาชีพขายโลงศพ เวลาขายโลง ลูกค้ามักจะขอให้ทำพิธีบรรจุศพใส่โลงด้วย ตอนเด็กๆ จะตามพ่อไปบ่อยมากทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล เพราะคนจีนมีประเพณีว่าพอมีคนใกล้ตาย จะไปจองโลงศพและเตรียมตัวเสื้อผ้าแต่งให้ศพไว้
18 เมษายน, 2561

ท่ามกลางเทคโนโลยียังมีหัวใจ

อานนท์ เป็นเด็กพิเศษ ดาวน์ ซินโดรม ถูกพ่อ แม่ ทิ้งไว้ให้ยายเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็ก แม้จะอายุสามสิบกว่าปีแล้ว แต่ยายกลับต้องดูแลอานนท์อย่างใกล้ชิด
20 เมษายน, 2561

กลัว ไม่กลัว รู้ได้อย่างไร

นทีเริ่มปั่นป่วนดุจกระแสนทีที่เชี่ยวกราก – เอายังไงดี ...-ใจเต้นตูมตามยังไงๆ ก็จะเดินตามคนอื่น มั่วนิ่มตามๆ กันไป ระหว่างเดินไปๆ เมื่อบอกกับตัวเองว่าจะต้องไปเยี่ยมคนไข้ระยะสุดท้าย