parallax background
 

วางใจอย่างไร
เมื่อต้องตายแบบฉับพลัน

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล และคณะ หมวด: How to


 

ปุจฉา : ถ้าเราจะต้องตายแบบฉับพลัน คือเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง หรือถูกฆ่า โดยมิทันได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน ขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อไพศาล ว่าควรวางใจอย่างไรดี ถ้าต้องตายแบบที่คาดไม่ถึงจริงๆ

พระไพศาล วิสาโล : ถ้าต้องตายแบบกะทันหัน ชั่วขณะที่ยังรู้ตัว ขอให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ศรัทธา ทั้งนี้เพื่อรักษาใจให้เป็นกุศล น้อมนึกเป็นภาพอย่างแจ่มชัด หรือจะสวดมนต์กำหนดจิตแน่วแน่อยู่กับบทสวด หรือจะตามลมหายใจก็ได้ พร้อมกับบริกรรมว่า "พุท" และ"โธ" ถ้าฝึกสติแบบเคลื่อนไหว ใจก็รับรู้อยู่กับมือที่เคลื่อนไหวหรือนิ้วที่คลึงด้วยความรู้สึกตัว หรืออยู่กับปัจจุบันรู้ทันอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลาง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ความตื่นตกใจและความกลัวไม่ครอบงำจิตจนเป็นทุกข์

พร้อมกันนั้นก็ควรปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าห่วงกังวลไม่ว่าใครหรือสิ่งใดทั้งสิ้น เพราะจะทำให้จิตเป็นอกุศล เกิดความกลัวและต่อต้านปฏิเสธความตาย ในยามนี้การยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น รวมทั้งความตาย เป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้ใจนิ่งสงบ พร้อมรับความตายโดยไม่ตื่นกลัว

หากเป็นการตายเพราะถูกฆ่า ก็ควรแผ่เมตตาให้แก่คนที่ทำร้ายเรา ความโกรธเกลียดจะทำให้ตายอย่างทุกข์ทรมาน จิตไปอบาย อีกทั้งยังมีเวรกรรมที่ต้องติดพันกันไปภพหน้า

ภาพโดย ชนาทิป แก้วสุข

17 พฤษภาคม, 2561

วางใจอย่างไร เมื่อต้องตายแบบฉับพลัน

ถ้าเราจะต้องตายแบบฉับพลัน คือเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง หรือถูกฆ่า โดยมิทันได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน ขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อไพศาล ว่าควรวางใจอย่างไรดี
19 เมษายน, 2561

เมื่อคนดูแลอึดอัด ท้อใจ

หนูมีพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็ง และทุกคนในครอบครัวก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่ รักษาทุกอย่าง และดูแลพ่ออย่างดีที่สุดเท่าที่คิดว่าตัวเองทำได้
24 มกราคม, 2561

สารพัดวิธีธรรมชาติต้านหวัด

ไข้หวัดเป็นอาการเจ็บป่วยพื้นฐานที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่เลือกฤดูกาล เป็นแล้วก็เป็นซ้ำได้อีก แถมปัจจุบันนี้ด้วยสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนบางวันมี ๓ ฤดู