parallax background
 

วางใจอย่างไร
เมื่อต้องตายแบบฉับพลัน

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล และคณะ หมวด: How to


 

ปุจฉา : ถ้าเราจะต้องตายแบบฉับพลัน คือเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง หรือถูกฆ่า โดยมิทันได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน ขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อไพศาล ว่าควรวางใจอย่างไรดี ถ้าต้องตายแบบที่คาดไม่ถึงจริงๆ

พระไพศาล วิสาโล : ถ้าต้องตายแบบกะทันหัน ชั่วขณะที่ยังรู้ตัว ขอให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ศรัทธา ทั้งนี้เพื่อรักษาใจให้เป็นกุศล น้อมนึกเป็นภาพอย่างแจ่มชัด หรือจะสวดมนต์กำหนดจิตแน่วแน่อยู่กับบทสวด หรือจะตามลมหายใจก็ได้ พร้อมกับบริกรรมว่า "พุท" และ"โธ" ถ้าฝึกสติแบบเคลื่อนไหว ใจก็รับรู้อยู่กับมือที่เคลื่อนไหวหรือนิ้วที่คลึงด้วยความรู้สึกตัว หรืออยู่กับปัจจุบันรู้ทันอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลาง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ความตื่นตกใจและความกลัวไม่ครอบงำจิตจนเป็นทุกข์

พร้อมกันนั้นก็ควรปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าห่วงกังวลไม่ว่าใครหรือสิ่งใดทั้งสิ้น เพราะจะทำให้จิตเป็นอกุศล เกิดความกลัวและต่อต้านปฏิเสธความตาย ในยามนี้การยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น รวมทั้งความตาย เป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้ใจนิ่งสงบ พร้อมรับความตายโดยไม่ตื่นกลัว

หากเป็นการตายเพราะถูกฆ่า ก็ควรแผ่เมตตาให้แก่คนที่ทำร้ายเรา ความโกรธเกลียดจะทำให้ตายอย่างทุกข์ทรมาน จิตไปอบาย อีกทั้งยังมีเวรกรรมที่ต้องติดพันกันไปภพหน้า

ภาพโดย ชนาทิป แก้วสุข

[seed_social]
18 เมษายน, 2561

วิธีช่วยเหลือให้เด็กอายุ ๓ – ๑๕ ปี เผชิญความตายอย่างสงบ

ในกรณีที่เขากำลังเจ็บป่วยอยู่ การให้ความรักและความอบอุ่นแก่เขาเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะช่วยทำให้จิตใจของเขามีความทุกข์น้อยลง แม้กายจะป่วยก็ตาม
24 มกราคม, 2561

ขึ้นฉ่าย-กระเทียม ลดความดัน ป้องกันโรคหลอดเลือด

สองปีที่ผ่านมา คนในครอบครัวของผู้เขียนสองคนต้องเผชิญกับโรคหลอดเลือดสมองตีบ คนหนึ่งคือพ่อ อยู่ๆ ก็เกิดอาการแขนซ้ายอ่อนแรง ลิ้นแข็งพูดไม่ชัด ส่วนอีกคนหนึ่งคือน้องเขย
25 เมษายน, 2561

สวดมนต์บำบัด เยียวยากายใจ

เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับการสวดมนต์อยู่บ้างไม่มากก็น้อย เพราะเป็นพิธีกรรมที่มีในทุกศาสนา เวลาที่เราสวดมนต์จะรู้สึกผ่อนคลาย สงบ มีสมาธิ เพราะใจจดจ่ออยู่กับบทสวดซึ่งมักจะเป็นคำที่มีความหมายดีๆ