parallax background
 

วางใจอย่างไร
เมื่อต้องตายแบบฉับพลัน

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล และคณะ หมวด: How to


 

ปุจฉา : ถ้าเราจะต้องตายแบบฉับพลัน คือเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง หรือถูกฆ่า โดยมิทันได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน ขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อไพศาล ว่าควรวางใจอย่างไรดี ถ้าต้องตายแบบที่คาดไม่ถึงจริงๆ

พระไพศาล วิสาโล : ถ้าต้องตายแบบกะทันหัน ชั่วขณะที่ยังรู้ตัว ขอให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ศรัทธา ทั้งนี้เพื่อรักษาใจให้เป็นกุศล น้อมนึกเป็นภาพอย่างแจ่มชัด หรือจะสวดมนต์กำหนดจิตแน่วแน่อยู่กับบทสวด หรือจะตามลมหายใจก็ได้ พร้อมกับบริกรรมว่า "พุท" และ"โธ" ถ้าฝึกสติแบบเคลื่อนไหว ใจก็รับรู้อยู่กับมือที่เคลื่อนไหวหรือนิ้วที่คลึงด้วยความรู้สึกตัว หรืออยู่กับปัจจุบันรู้ทันอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลาง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ความตื่นตกใจและความกลัวไม่ครอบงำจิตจนเป็นทุกข์

พร้อมกันนั้นก็ควรปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าห่วงกังวลไม่ว่าใครหรือสิ่งใดทั้งสิ้น เพราะจะทำให้จิตเป็นอกุศล เกิดความกลัวและต่อต้านปฏิเสธความตาย ในยามนี้การยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น รวมทั้งความตาย เป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้ใจนิ่งสงบ พร้อมรับความตายโดยไม่ตื่นกลัว

หากเป็นการตายเพราะถูกฆ่า ก็ควรแผ่เมตตาให้แก่คนที่ทำร้ายเรา ความโกรธเกลียดจะทำให้ตายอย่างทุกข์ทรมาน จิตไปอบาย อีกทั้งยังมีเวรกรรมที่ต้องติดพันกันไปภพหน้า

ภาพโดย ชนาทิป แก้วสุข

19 เมษายน, 2561

หมอครับ ขอผมตายที่บ้าน

ประโยคนี้เป็นความปรารถนาของผู้ป่วยในระยะท้ายหลายๆ คน ซึ่งหมอก็อยากจะให้สมความปรารถนา แต่บางทีทำไม่ได้ เพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องคนดูแลที่บ้าน มีเรื่องการไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาล มีเรื่องความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทันทีที่เอาเครื่องมือเครื่องไม้ออกจากตัว
19 เมษายน, 2561

รู้สึกผิดและทำใจไม่ได้ ที่คนใกล้ชิดฆ่าตัวตาย

สาเหตุการตายตามใบมรณบัตร คือกินยาเกินขนาด หลังๆ แม่หลงลืมว่าเก็บของไว้ที่ไหน กลัวหาย เลยเก็บซุกไว้ และหาไม่เจอ จะโทษแม่บ้านเป็นประจำว่าขโมยไปหรือแกล้งแก แล้วจะแช่งคนที่เอาไป
20 เมษายน, 2561

คำถามหยั่งเชิง เปิดประเด็นคุยเรื่องความตาย

คุณอาจคิดว่าการคุยเรื่องความตายกับคนบางคนเป็นเรื่องยาก เขาอาจเป็นผู้ป่วยระยะท้าย เป็นคนจีนที่เชื่อว่าการพูดถึงความตายเป็นลางร้ายและอัปมงคล เป็นผู้ไม่เคยพูดหรือคิดถึงเรื่องนี้มาก่อน แต่บางครั้ง การพูดคุยเรื่องนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความคุ้นเคยกับความตายก็เป็นสิ่งจำเป็น