parallax background
 

ป่วยและพร้อมจะตาย แต่คนรอบข้างกลับทุกข์ใจ

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล และคณะ หมวด: ประสบการณ์ชีวิต


 

พี่สาวคนป่วย: น้องสาวเป็นมะเร็งระยะสาม แต่ไม่ยอมรับการรักษาใดๆ นอนเฉยๆ บอกว่าไม่อยากทรมานเหมือนแม่พร้อมจะตาย ตายเป็นเรื่องธรรมชาติ ตอนนี้เป็นทุกข์มากคะ ควรทำอย่างไรดีคะ

ผู้ให้คำปรึกษา: ที่เขายอมรับว่าเป็นมะเร็ง อยู่ได้อีกไม่นาน นับว่ายังเป็นเรื่องดี ขณะที่คนส่วนใหญ่ยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ได้ ทำให้ทุกข์ทั้งกายและใจ เขาคิดว่าไม่มีวิธีใดรักษาให้หายได้ มีแต่จะทำให้ความเจ็บปวดเพิ่มพูนขึ้น ลองคุยกับเขาที่อาจมีทางเลือกอื่นที่เขายอมรับ แต่ที่สำคัญก็คือรักษาใจไม่ให้ทุกข์ เพราะอย่างน้อยการเยียวยารักษาใจจะช่วยรับมือกับความทุกข์และความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นได้
กำลังใจที่มาจากคนรอบข้างมีความสำคัญต่อผู้ป่วยมาก จะต้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์หรือเครียด เพราะจะส่งผลเสียต่อเขา ไม่ว่าเขาจะเลือกวิธีใดก็ตาม ควรสนับสนุนให้เขาสบายใจเพราะเขาพิจารณาไตร่ตรองมาแล้ว

หากเขาพร้อมจะตาย ใคร่ครวญมาแล้วว่าความตายคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่คนรอบข้างช่วยได้คือให้เขาอยู่อย่างมีความสุขและจากไปอย่างสงบ

4 เมษายน, 2561

จะเริ่มต้นพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติได้อย่างไร ควรจะเริ่มต้นตอนไหน?

รับฟังก่อน ตั้งคำถามให้ผู้ป่วยคิดเอง ก่อนถามว่าต้องการทำอะไร หรือถามว่าต้องการให้เราช่วยอะไรบ้าง ไม่ควรรับปากสิ่งที่ทำไม่ได้
5 เมษายน, 2561

วิธีปฏิบัติเพื่อประคองจิตในช่วงวิกฤติของชีวิตจะทำอย่างไร

ผู้ใหญ่สามารถฝึกโดยอาศัยสมาธิได้ เช่น กำหนดจิตอยู่ที่พระพุทธรูป ตามลมหายใจ เปิดเพลง เทปทำวัตร สวดมนต์ มีบรรยากาศที่สงบ
25 เมษายน, 2561

อานิสงส์ของการเตรียมตัวตาย

บ้านมีอาชีพขายโลงศพ เวลาขายโลง ลูกค้ามักจะขอให้ทำพิธีบรรจุศพใส่โลงด้วย ตอนเด็กๆ จะตามพ่อไปบ่อยมากทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล เพราะคนจีนมีประเพณีว่าพอมีคนใกล้ตาย จะไปจองโลงศพและเตรียมตัวเสื้อผ้าแต่งให้ศพไว้