parallax background
 

ป่วยและพร้อมจะตาย แต่คนรอบข้างกลับทุกข์ใจ

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล และคณะ หมวด: ประสบการณ์ชีวิต


 

พี่สาวคนป่วย: น้องสาวเป็นมะเร็งระยะสาม แต่ไม่ยอมรับการรักษาใดๆ นอนเฉยๆ บอกว่าไม่อยากทรมานเหมือนแม่พร้อมจะตาย ตายเป็นเรื่องธรรมชาติ ตอนนี้เป็นทุกข์มากคะ ควรทำอย่างไรดีคะ

ผู้ให้คำปรึกษา: ที่เขายอมรับว่าเป็นมะเร็ง อยู่ได้อีกไม่นาน นับว่ายังเป็นเรื่องดี ขณะที่คนส่วนใหญ่ยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ได้ ทำให้ทุกข์ทั้งกายและใจ เขาคิดว่าไม่มีวิธีใดรักษาให้หายได้ มีแต่จะทำให้ความเจ็บปวดเพิ่มพูนขึ้น ลองคุยกับเขาที่อาจมีทางเลือกอื่นที่เขายอมรับ แต่ที่สำคัญก็คือรักษาใจไม่ให้ทุกข์ เพราะอย่างน้อยการเยียวยารักษาใจจะช่วยรับมือกับความทุกข์และความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นได้
กำลังใจที่มาจากคนรอบข้างมีความสำคัญต่อผู้ป่วยมาก จะต้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์หรือเครียด เพราะจะส่งผลเสียต่อเขา ไม่ว่าเขาจะเลือกวิธีใดก็ตาม ควรสนับสนุนให้เขาสบายใจเพราะเขาพิจารณาไตร่ตรองมาแล้ว

หากเขาพร้อมจะตาย ใคร่ครวญมาแล้วว่าความตายคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่คนรอบข้างช่วยได้คือให้เขาอยู่อย่างมีความสุขและจากไปอย่างสงบ

17 มกราคม, 2561

อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

ความไม่แน่นอนของชีวิตเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครปฏิเสธ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ซึ้งถึงความจริงดังกล่าวได้ดีไปกว่าภูธิชา บัวทรัพย์ หรือชมพู่ บัณฑิตสาวคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจากรั้วจามจุรี
13 เมษายน, 2561

อนุสติจากการตายของมาร์กาเร็ต แธตเชอร์

มาร์กาเร็ต แธชเชอร์  ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลต่อโลกในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นสตรีที่ต่อสู้จนประสบความสำเร็จในทางการเมือง
19 เมษายน, 2561

ชีวิตที่ต้องอยู่ตามลำพัง

สิ่งที่เรากลัวของคนในสังคมปัจจุบัน คือกลัวว่าจะต้องอยู่ตามลำพังมากกว่า เพราะห่วงว่า จะดูแลตนเองอย่างไรดี เจ็บป่วยจะทำอย่างไร ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย ที่กลัวกว่านั้นลึกๆ คือความเหงา ไร้คุณค่า