parallax background
 

“บริการทำศพแบบกรีน” นิยมมากขึ้นในสังคมโลกตะวันตก

ผู้เขียน: กองสาราณียกร หมวด: ในชีวิตและความตาย


 

สังคมที่ใส่ใจโลกสีเขียว การให้บริการลูกค้าทำกิจกรรมอะไรสักอย่าง ได้พยายามขายแนวคิดแบบกรีนมากขึ้น และเป็นจุดขายของงานบริการต่างๆ แม้กระทั่ง “งานบริการทำศพแบบกรีน” ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในสังคมตะวันตก

บริการจัดงานศพแบบกรีน เริ่มจากการคิดวางแผนกิจกรรมในงานศพใหม่ ให้แทรกแนวทางกรีนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปให้มากที่สุด ตั้งแต่การออกการ์ดเชิญแขก การเลือกสถานที่จัดงานศพ การต้อนรับแขก

หรือแม้แต่การขนส่งเดินทางในระหว่างพิธีการ การวางแผนการเดินทางมาร่วมงานโดยให้เพื่อนและญาติที่อยู่บนเส้นทางเดียวกันให้โดยสารมาด้วยกัน เพื่อลดปริมาณรถและการใช้พลังงานที่จะเพิ่มมลพิษทางอากาศ

ส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในงานศพก็แสดงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การสั่งซื้อดอกไม้ที่ปลูกแบบออร์แกนิก หรือดอกไม้ที่ไม่ใช้ปุ๋ยสารเคมีมาใช้ประดับในงาน รวมถึงการประสานงานให้มีการใช้ดอกไม้ชุดเดียวกันในงานศพที่จัดในเวลาใกล้เคียงกันหรือต่อเนื่องกัน หรือการจัดตั้งกองทุนดอกไม้ไว้ให้บริการแก่งานศพอื่นๆ แทนที่ทุกงานจะซื้อดอกไม้ใหม่พร้อมๆ กัน

จะเห็นว่าแนวคิดของงานบริการดังกล่าวเป็นความพยายามประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

พอหลังจากสิ้นสุดงานศพ สังคมในประเทศทางตะวันตกนิยมเลี้ยงอาหารกลางวันตามบ้าน หรือร้านอาหารดัง การให้บริการงานศพแบบกรีนก็ได้ปรับรูปแบบให้เป็นกรีนด้วยการใช้สถานที่ใกล้กับสถานที่จัดงานศพเป็นการเลี้ยงอาหารแบบปิ๊กนิคแทน และใช้จานชามแบบรียูส และไร้ถุงพลาสติก หรือกระดาษ

ส่วนการออกการ์ดเชิญในงานเปลี่ยนจากการใช้กระดาษที่สิ้นเปลืองและทำลายธรรมชาติ เป็นการเชิญทางอีเมล์ ทาง SMS และขอบคุณด้วย e-Card แทนการใช้กระดาษ เนื่องจากเห็นว่ากระดาษนั้นในที่สุดจะถูกทิ้งลงถังขยะ

นอกจากนั้น “โลงศพ “ ได้ใช้แนวคิดแบบกรีนมาให้บริการด้วย ปัจจุบันการออกแบบโลงศพแบบกรีนที่จำหน่ายในต่างประเทศนั้นทำด้วยมือแทนเครื่องจักร ถึงแม้ราคาแพงกว่าราคาโลงศพแบบดั้งเดิมบ้างเล็กน้อย แต่ก็ไม่มีส่วนของโลหะหนัก หรือวัสดุสังเคราะห์

สร้างจุดขาย “ธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติ”

การแสดงประโยชน์ที่ได้จากการจัดงานศพแทนแนวทางแบบเดิมๆ เป็นการส่งคนที่เรารักซึ่งจากไปสู่สุคติด้วยวิถีทางแบบที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ จากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติ ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งหมด จึงไม่มีผลกระทบ หรือไปทำลายธรรมชาติ

โดยได้มีการสำรวจสอบถามความนิยมในการจัดงานศพแบบกรีนในต่างประเทศ พบว่าร้อยละ ๔๓ ของผู้ตอบแบบสำรวจตอบว่าจะเปลี่ยนไปใช้บริการจัดงานศพแบบกรีน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๒๑ จากที่ได้สำรวจไว้ก่อนหน้า

ดังนั้น ความนิยมในการจัดงานศพแบบกรีนที่เพิ่มขึ้น น่าจะมาจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ข้อสำคัญ ได้แก่

ประการที่ ๑ ความตื่นตัวในการหันมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมตามแนวคิดแบบกรีนต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมีความชัดเจนมากขึ้

ประการที่ ๒ การใส่ใจธรรมชาติและมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติ โดยไม่ต้องการสารเคมี หรือสิ่งแปลกปลอมกลับไปปนเปื้อนในธรรมชาติ

เรื่อง: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

22 กันยายน, 2560

ความตายไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ความกลัวตายเป็นความรู้สึกร่วมอย่างหนึ่งของมนุษย์ เรากลัวความเจ็บปวดทุกข์ทรมานและกังวลว่าจะต้องเผชิญกับวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างโดดเดี่ยว
24 ตุลาคม, 2560

ชั่วขณะสุดท้ายของชีวิต

การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้จากไปอย่างสงบ นอกจากการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยทางจิตใจแล้ว การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะทางร่างกาย
13 ธันวาคม, 2560

ความรักของ ซิเซลี ซอนเดอร์ส (1)

ในโลกนี้ยังมีสถานที่หนึ่งซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างโรงพยาบาลทันสมัย สถานที่ซึ่งมุ่งรักษาชีวิตด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กับบ้าน สถานที่ซึ่งบางครั้งอาจไม่พร้อมรองรับผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต