parallax background
 

จะเริ่มต้นพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติ
ได้อย่างไร ควรจะเริ่มต้นตอนไหน?

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล และคณะ หมวด: ประสบการณ์ชีวิต


 

คำถาม : ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติได้อย่างไร ควรจะเริ่มต้นตอนไหน?

พระไพศาล วิสาโล :
๑. เตรียมใจตนเองให้มีเมตตาอย่างไม่มีเงื่อนไข ให้อภัยและช่วยเหลือ (กรุณา) โดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
๒. รับฟังผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ไว้วางใจ เป็นเพื่อน จริงใจ
๓. เข้าใจปฏิกิริยาของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้น ๕ อย่างคือ ปฏิเสธ โกรธ ต่อรอง ซึมเศร้า และยอมรับ รวมทั้งมีความรู้ทักษะในการดูแลทางกายภาพ (ศาสตร์ และศิลป์)
๔. ตั้งคำถามเปิดให้ผู้ป่วยแสดงความรู้สึกและระบาย
๕. สัมผัสแสดงความรู้สึกอย่างอ่อนโยนเหมาะสม

คำถาม : เทคนิคในการประเมินการเข้าหาผู้ป่วยแค่ไหนจึงจะพอดี พอเหมาะในการพูดคุย

พระไพศาล วิสาโล :
ประเมินสภาพทางร่างกายก่อน เช่น ลดอาการเจ็บปวดก่อน จึงมาพิจารณาเรื่องความเจ็บปวดทางใจ

คำถาม : การรับปากหรือการให้สัญญา ควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสม

พระไพศาล วิสาโล :
รับฟังก่อน ตั้งคำถามให้ผู้ป่วยคิดเอง ก่อนถามว่าต้องการทำอะไร หรือถามว่าต้องการให้เราช่วยอะไรบ้าง ไม่ควรรับปากสิ่งที่ทำไม่ได้ ให้ข้อมูลความช่วยเหลือเท่าที่เราทราบ หรือขอเวลาก่อนในการหาข้อมูล

17 มกราคม, 2561

คืนความสุขให้คนในครอบครัว

ปัจจุบัน วิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญขึ้นมาก ความรู้ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการช่วยชีวิตต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยในระยะวิกฤตเพิ่มมากขึ้น
17 มกราคม, 2561

คืนความสุขด้วยสองมือ

ด้วยงานที่รุมเร้าเข้ามาหลายทางในเวลาที่มีจำกัด บีบคั้นให้คุณนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ ผู้จัดการหอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย เกิดความเครียด กังวล สมองตีบตัน ฟุ้งซ่านคิดวนเวียนถึงแต่งาน
11 มกราคม, 2561

ค่อยๆ ว่ากันไป

เคยรู้สึกบ้างไหมว่า มีบางช่วงที่ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหารุมเร้าอย่างไม่คาดคิดและไม่ทันตั้งตัว จบเรื่องนี้มีอีกเรื่องหนึ่งตามมาอย่างติดๆ โดยไม่ทันหายใจ แถมไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่ามันมาได้อย่างไร รู้แต่ว่าชีวิตไม่สามารถจัดการหรือควบคุมอะไรได้เลย