parallax background
 

จะเริ่มต้นพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติ
ได้อย่างไร ควรจะเริ่มต้นตอนไหน?

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล และคณะ หมวด: ประสบการณ์ชีวิต


 

คำถาม : ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติได้อย่างไร ควรจะเริ่มต้นตอนไหน?

พระไพศาล วิสาโล :
๑. เตรียมใจตนเองให้มีเมตตาอย่างไม่มีเงื่อนไข ให้อภัยและช่วยเหลือ (กรุณา) โดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
๒. รับฟังผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ไว้วางใจ เป็นเพื่อน จริงใจ
๓. เข้าใจปฏิกิริยาของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้น ๕ อย่างคือ ปฏิเสธ โกรธ ต่อรอง ซึมเศร้า และยอมรับ รวมทั้งมีความรู้ทักษะในการดูแลทางกายภาพ (ศาสตร์ และศิลป์)
๔. ตั้งคำถามเปิดให้ผู้ป่วยแสดงความรู้สึกและระบาย
๕. สัมผัสแสดงความรู้สึกอย่างอ่อนโยนเหมาะสม

คำถาม : เทคนิคในการประเมินการเข้าหาผู้ป่วยแค่ไหนจึงจะพอดี พอเหมาะในการพูดคุย

พระไพศาล วิสาโล :
ประเมินสภาพทางร่างกายก่อน เช่น ลดอาการเจ็บปวดก่อน จึงมาพิจารณาเรื่องความเจ็บปวดทางใจ

คำถาม : การรับปากหรือการให้สัญญา ควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสม

พระไพศาล วิสาโล :
รับฟังก่อน ตั้งคำถามให้ผู้ป่วยคิดเอง ก่อนถามว่าต้องการทำอะไร หรือถามว่าต้องการให้เราช่วยอะไรบ้าง ไม่ควรรับปากสิ่งที่ทำไม่ได้ ให้ข้อมูลความช่วยเหลือเท่าที่เราทราบ หรือขอเวลาก่อนในการหาข้อมูล

10 มกราคม, 2561

กอด…เพิ่มพลัง สู้โรค

แปดปีก่อน ผู้เขียนได้ฟังเรื่องราวความมหัศจรรย์ของการกอดในงานเสวนาเครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายครั้งหนึ่ง ซึ่งจัดโดยเครือข่ายพุทธิการ่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลายโรงพยาบาล
2 มกราคม, 2561

ภาษาต้นไม้

บทเรียนแห่งชีวิตของเรามักได้รับการกลั่นกรองมาจาก ‘ธรรมชาติ’ ทั้งสิ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกชีวิตจะสามารถเรียนรู้และเห็นธรรมชาติได้อย่างถ่องแท้เสมอไป
28 กันยายน, 2560

ใจ “บันดาล” แรง

การเดินออกจากสิ่งหนึ่งสำหรับหลายคนอาจหมายถึงการเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับมาเจอกันอีก แต่สำหรับบางคน การเดินออกจากสิ่งหนึ่งหมายถึง...