parallax background
 

จะบอกแม่ที่ป่วยเป็นโรคร้ายอย่างไร

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล และคณะ หมวด: ประสบการณ์ชีวิต


 

ลูกคนป่วย : แม่ป่วยเป็นมะเร็งสมอง ปวดหัวมา ๑๐ วัน ครอบครัวเลือกแนวทางการรักษาตามอาการ ไม่ใช้รังสี คีโม เนื่องจากมะเร็งอยู่ในระยะที่กระจายจุดในสมอง มีเลือดซึมออก แม่จึงปวดหัว วันนี้แม่ได้กินยา (มอร์ฟีน) ให้หายปวด แม่ก็ถามว่าทำไมเขาไม่เอายามารักษาเลือดออกในสมอง แม่ยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งสมองครับ ผมพูดคุยเรื่องธรรมกับแม่ เพราะแม่เคยปฏิบัติธรรม เช่น เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ควบคู่กับเรื่องครอบครัว แม่จะได้คลายกังวลกับสิ่งที่ห่วงต่างๆ ผมยังไม่กล้าบอกแม่ตรงๆ กลัวจะทรุด แต่คิดในอีกแง่หนึ่งหากแม่รู้และมีภูมิคุ้มกันทางสติก็จะได้เตรียมตัวต่อการตายแบบสงบ ผมจึงอยากเรียนปรึกษาพระคุณเจ้าว่าควรทำเช่นไร

ผู้ให้คำปรึกษา : หากแม่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมคุ้นเคยกับคำสอนทางพุทธศาสนา ก็น่าเตรียมความพร้อมทางใจได้ คุณควรใช้วิธีบอกความจริงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค โดยไม่พูดคำว่ามะเร็ง ดูว่าท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ข้อมูล หยั่งความรู้สึกนึกคิดของท่านดู หากทำใจได้ก็ค่อยๆ หยอดข้อมูลต่อ ต้องทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น บอกท่านว่าหมอพบเซลล์บางส่วนในสมองผิดปกติ แล้วดูว่าท่านรู้สึกอย่างไร หากรับได้ก็พูดต่อว่า อาการอย่างนี้รักษาให้หายได้ยาก แต่ถ้ายังรับไม่ได้ก็พัก และให้ความมั่นใจท่านว่าหมอและลูกๆ จะดูแลเต็มที่ และอาจชวนให้ทำสมาธิ สวดมนต์ ทำร่วมกับท่าน

25 เมษายน, 2561

ยิ้มกว้างบนทางสายป่วย

“ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากโรคที่คุณเป็นนะ แต่เกิดจากการที่คุณไม่อยากเป็น คุณดิ้นรนขัดขืน คุณแกะโรคออกมาไม่ได้หรอก หมอยังแกะออกมาไม่ได้เลย
25 เมษายน, 2561

สุขหรือทุกข์กับสิ่งที่เรามี

เรื่องราวของคนบ้าที่หอบข้าวของพะรุงพะรังที่พบเจอทำให้ได้กลับมาคิดทบทวนว่า ที่ผ่านมาเราสะสมข้าวของเหล่านี้ไปเพื่ออะไร ?
31 มกราคม, 2561

เหมือนจะกู่ไม่กลับ

ฉันรู้สึกหมดอาลัยตายอยาก ร้องไห้ทั้งวันอย่างหมดหวัง แต่ยังไม่เคยคิดฆ่าตัวตาย เพราะมีสิ่งหล่อเลี้ยง คือ...