parallax background
 

จะบอกแม่ที่ป่วยเป็นโรคร้ายอย่างไร

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล และคณะ หมวด: ประสบการณ์ชีวิต


 

ลูกคนป่วย : แม่ป่วยเป็นมะเร็งสมอง ปวดหัวมา ๑๐ วัน ครอบครัวเลือกแนวทางการรักษาตามอาการ ไม่ใช้รังสี คีโม เนื่องจากมะเร็งอยู่ในระยะที่กระจายจุดในสมอง มีเลือดซึมออก แม่จึงปวดหัว วันนี้แม่ได้กินยา (มอร์ฟีน) ให้หายปวด แม่ก็ถามว่าทำไมเขาไม่เอายามารักษาเลือดออกในสมอง แม่ยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งสมองครับ ผมพูดคุยเรื่องธรรมกับแม่ เพราะแม่เคยปฏิบัติธรรม เช่น เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ควบคู่กับเรื่องครอบครัว แม่จะได้คลายกังวลกับสิ่งที่ห่วงต่างๆ ผมยังไม่กล้าบอกแม่ตรงๆ กลัวจะทรุด แต่คิดในอีกแง่หนึ่งหากแม่รู้และมีภูมิคุ้มกันทางสติก็จะได้เตรียมตัวต่อการตายแบบสงบ ผมจึงอยากเรียนปรึกษาพระคุณเจ้าว่าควรทำเช่นไร

ผู้ให้คำปรึกษา : หากแม่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมคุ้นเคยกับคำสอนทางพุทธศาสนา ก็น่าเตรียมความพร้อมทางใจได้ คุณควรใช้วิธีบอกความจริงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค โดยไม่พูดคำว่ามะเร็ง ดูว่าท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ข้อมูล หยั่งความรู้สึกนึกคิดของท่านดู หากทำใจได้ก็ค่อยๆ หยอดข้อมูลต่อ ต้องทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น บอกท่านว่าหมอพบเซลล์บางส่วนในสมองผิดปกติ แล้วดูว่าท่านรู้สึกอย่างไร หากรับได้ก็พูดต่อว่า อาการอย่างนี้รักษาให้หายได้ยาก แต่ถ้ายังรับไม่ได้ก็พัก และให้ความมั่นใจท่านว่าหมอและลูกๆ จะดูแลเต็มที่ และอาจชวนให้ทำสมาธิ สวดมนต์ ทำร่วมกับท่าน

28 กันยายน, 2560

หาเรื่องจนได้

ประสบการณ์จากคนรอบข้างพบว่า เป็นเรื่องวุ่นวายใจอย่างมากในช่วงที่พ่อแม่ป่วยหนักใกล้เสียชีวิต เพราะไม่รู้จะทำอย่างไร
25 เมษายน, 2561

เตรียมพร้อมตกกระไดพลอยกระโจน

หลักคิดที่เป็นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพี่ คือการลดละตัวกูของกู อย่าเห็นแก่ตัว และคลายความยึดติด นี่คือเรื่องจิตใจ ส่วนเรื่องร่างกายก็มีหลักการว่า ฉันต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
17 เมษายน, 2561

เตรียมพร้อมทั้งสองมือ

มือข้างหนึ่งของเด็กน้อยหยิบปากกาเมจิกสีเหลือง อีกมือหนึ่งหยิบทีละด้ามที่กองอยู่ตรงหน้า ส่งมาให้เราถือไว้ ถ้าพูดได้คงบอกว่าช่วยถือไว้ก่อน