การ์ประตูใจ

Innergate


 

แนะนำ การ์ดประตูใจ เครื่องมือใหม่จาก Peaceful Death

การ์ดประตูใจ คือ การ์ดภาพสื่อสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ยากจะกล่าวเป็นคำพูด ใช้งานได้เอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มสำหรับสื่อสารสภาวะอารมณ์ ความคิด เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่หลากหลาย เหมาะสำหรับกระบวนกร นักฝึกอบรม นักกิจกรรม

สำรับหนึ่งประกอบด้วยการ์ดภาพสีน้ำ พิมพ์สี่สี จำนวน 170 ใบ ขนาด 82 x 120 mm หนา 260 แกรม เคลือบด้าน ตัดมุมมน

ราคาชุดละ 1,099 บาท

คลิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่

แนวทางการใช้การ์ดประตูใจ

การ์ดประตูใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อในการเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความคิด อารมณ์ความรู้สึก ความใฝ่ฝัน ความต้องการ อุปสรรคในชีวิต

การ์ดประตูใจสามารถใช้ได้ทั้งแบบเฉพาะบุคคลหรือแบบกลุ่ม

ตัวอย่างการใช้งาน มีดังนี้

1. ใช้สำรวจหรือบอกเล่าความรู้สึกในปัจจุบัน ผู้นำกิจกรรมหงายการ์ดทั้งหมดไว้บนโต๊ะหรือบนพื้น จากนั้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมเดินสำรวจว่าการ์ดใบใดตรงกับความรู้สึกในปัจจุบัน ให้ผู้เข้าร่วมหยิบการ์ดนั้นมาไว้เพื่อเล่าเรื่องราวนั้นๆ ว่าเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกในปัจจุบันอย่างไร

2. ใช้บอกเล่าประสบการณ์ที่ยากจะบอกเล่าเป็นคำพูด กรณีผู้นำกิจกรรมต้องการสนทนาถึงประสบการณ์ที่ยากจะบอกเล่าเป็นคำพูดตรงๆ เช่น ประสบการณ์ความสูญเสีย การถูกกระทำรุนแรง ประสบการณ์ที่เจ็บปวด การบอกเล่าเรื่องราวผ่านการ์ดอาจช่วยให้ผู้เล่า ไม่ต้องเล่าถึงประสบการณ์โดยตรง แต่เล่าเรื่องได้ผ่านเรื่องราวในการ์ด

3. ใช้บอกเล่าความใฝ่ฝัน ความหวัง ความต้องการ หรือจินตนาการ กรณีผู้นำกิจกรรมต้องการชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำรวจความใฝ่ฝัน ความคาดหวัง ภาพที่อยากเห็น แต่ผู้เข้าร่วมอาจไม่มีภาพที่ชัดเจน อาจนำการ์ดมาหงายบนพื้น จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมเลือกการ์ดหนึ่งใบที่เป็นตัวแทนความใฝ่ฝัน ความคาดหวัง หรือภาพที่อยากเห็น มาเล่าเรื่อง

4. ใช้แนะนำตัว บอกเล่าตัวตนในบางแง่มุม

5. ใช้สำรวจ สะท้อน หรือบอกเล่าอุปสรรคการทำงาน การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์

หมายเหตุ
ก. หากพื้นที่แผ่การ์ดไม่พอ อาจเลือกบางส่วนของสำรับมาหงายบนโต๊ะแล้วให้เลือกเท่าที่พื้นที่อำนวย หรือห้พลิกดูการ์ดทีละใบในสำรับ
ข. หากการ์ดใบเดียวใช้เล่าเรื่องไม่พอ อาจให้ผู้เข้าร่วมหยิบการ์ดอีก 1-2 ใบมาเล่าเพิ่มเติม

6. ใช้การ์ดเพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะการเล่าเรื่อง อาจให้ผู้เข้าร่วมสุ่มเปิดการ์ด แล้วแต่งเรื่องเล่าจากภาพ อาจฝึกความคิดสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม อาจสุ่มเปิดไพ่แล้วฝึกแต่งเรื่องเล่าหรือนิทานจากการ์ดที่สุ่มเปิดต่อจากกัน

7. ใช้การ์ดช่วยเล่าภาพรวมของชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ ให้หงายการ์ดทั้งหมดบนพื้นหรือบนโต๊ะ จากนั้นให้สำรวจว่าการ์ดใบใดสะท้อนสิ่งต่างๆ ดังนี้
7.1. ภาพรวมของชีวิตช่วง (การงาน ความสัมพันธ์) ที่ผ่านมา (ขึ้นกับว่าจะกำหนดโจทย์ว่าขอบเขตเวลาจะเป็นขอบเขตใด เช่น 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี เป็นต้น)
7.2. สถานการณ์ในปัจจุบัน
7.3. ภาพที่อยากเห็นในอนาคต (ขึ้นกับว่าจะกำหนดขอบเขตอนาคตเท่าใด)
7.4. ทรัพยากร ทุน จุดแข็ง
7.5. อุปสรรค
7.6. สรุป สามารถตัดทอนจำนวนการ์ด หรือเพิ่มประเด็นที่ต้องการให้อยู่ในการทบทวนชีวิตก็ได้ ประเด็นที่เพิ่มเติมเช่น แหล่งความช่วยเหลือที่มี แหล่งความช่วยเหลือที่ต้องการ เหตุของความทุกข์ แหล่งความสุข เป็นต้น