parallax background
 

สวัสดีความตาย ปีใหม่ของชีวิต
อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ 


สวัสดีความตาย ปีใหม่ของชีวิต กับ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์  โดยบรรยากาศของกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ เป็นไปอย่างน่ารักและอบอุ่นหัวใจอบอวลไปทั้งห้องประชุม สร้างความเป็นเพื่อนระหว่างผู้ร่วมเรียนรู้ เพื่อให้คอยเกื้อหนุนทางจิตใจแก่กันและกัน เพื่อให้เราสวัสดีความตาย และให้ทุกวันเป็นปีใหม่ของชีวิตได้อย่างงดงาม

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170   ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น.