โรงพยาบาลนครพิงค์ งานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง