ชมรมชายผ้าเหลือง “เพื่อเพื่อนผู้ป่วยระยะท้าย” วัดห้วยยอด จ.ตรัง