Baojai Festival 2021

19 - 21 พฤศจิกายน 2564

จับมือไว้ เบาใจไปด้วยกัน: พบกับ 12 Workshops 4 Lives เรียนรู้ชีวิต ความตาย และชุมชนกรุณา
หากสังคมดี คือสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้สูญเสีย การส่งเสริมความรู้ ทักษะ และคุณค่าที่เอื้อต่อการอยู่ดีและตายดีย่อมเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้วิกฤตชีวิตผ่านไปอย่างไม่ยากเกินไปนัก
 
โครงการชุมชนกรุณาและเครือข่าย จึงช่วยกันจัดกิจกรรม เบาใจ Festival จับมือกันไว้ เบาใจไปด้วยกัน ผ่านการเรียนรู้ 12 Workshops และ 4 Lives ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ความตาย และชุมชนกรุณา

รายละเอียด Workshop

ศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2564

W1 เกมไพ่ไขชีวิต : สนทนาเรื่องชีวิตและความตาย ผ่านเกมไพ่สนุกๆ (10.00 - 11.30 น.)
Workshop สนทนาเรื่องชีวิตและความตาย ผ่านเกมไพ่ไขชีวิต นำสนทนาโดยชนาวุฒิ ปัญญาวัฒนากุล กระบวนกรชุมชน ในโครงการชุมชนกรุณา

W2 วางแผนวันสุดท้ายของชีวิต ด้วยสมุดเบาใจ By Death Planner (10.00 - 11.30 น.)
Workshop ชวนเขียนสมุดเบาใจ วางแผนดูแลล่วงหน้า โดย คุณกอเตย ปิญชาดา ผ่องนพคุณ Death Planner จาก เบาใจ Family

W3 การสื่อสารความสูญเสียผ่านนิทาน (15.00 - 16.30 น.)
การใช้นิทานสร้างพื้นที่สื่อสารเรื่องความตายและความสูญเสียระหว่างเด็กๆ และครอบครัว
นำบทสนทนาโดย คุณนีลชา เฟื่องฟูเกียรติ เบิร์ดคิดแจ่ม กลุ่มละครสำหรับครอบครัว และคุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์ ที่ปรึกษาชมรมกระบวนกรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
รับจำนวนจำกัด 30 คน

W4 เมื่อความตายเป็นสิ่งใกล้ตัว (19.00 - 20.30 น.)
คุยเรื่องความตายกับคนรุ่นใหม่ นำคุยโดย อ.ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม อาจารย์ศูนย์จิตตปัญญา ม.มหิดล
รับจำกัดจำนวน 20 คน สำหรับผู้มีอายุ 18 - 35 ปี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เสาร์ที่ 20 พ.ย. 2564

W5 เกมไพ่ไขชีวิต การสร้างบทสนทนาชีวิตและความตายในครอบครัว (10.00 - 11.30 น.)
Workshop สนทนาเรื่องชีวิตและความตาย ผ่านเกมไพ่ไขชีวิต นำสนทนาโดยกระบวนกรชุมชน ในโครงการชุมชนกรุณา พร้อมแบ่งปันเทคนิคการคุยเรื่องความตายกับครอบครัว โดย วรรณวิภา มาลัยนวล กระบวนกรกลุ่ม Peaceful Death
รับจำกัด 30 คน

W6 มาเขียนพินัยกรรมชีวิตไปด้วยกันนะ (10.00 - 11.30 น.)
Workshop ชวนเขียนสมุดเบาใจ วางแผนดูแลล่วงหน้า วิทยากรโดย คุณวิชญา โมฬีชาติ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
รับจำกัด 30 คน

W7 เบาใจคาเฟ่ ไพ่ฤดูฝนร่วมสร้าง Support System สำหรับวัยรุ่น (15.00 - 16.30 น.)
Workshop สุนทรียสนทนา แบ่งปันความรู้สึกและชีวิตช่วงนี้ ด้วยไพ่ฤดูฝน
นำกิจกรรมโดย คุณกอเตย ปิญชาดา ผ่องนพคุณ Death Planner แห่ง เบาใจ Family
รับจำกัด 18 คน สำหรับผู้มีอายุ 18 - 35 ปี

W8 มาออกแบบงานศพกันเถอะ (19.00 - 20.30 น.)
สุนทรียสนทนาใคร่ครวญชีวิตผ่านการออกแบบงานศพ โดย วิชญา โมฬีชาติ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
รับจำกัด 15 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อาทิตย์ที่ 21 พ.ย. 2564

W9 เกมไพ่ไขชีวิตเพื่อสร้างชุมชนกรุณา (10.00 - 11.30 น.)
Workshop สนทนาเรื่องชีวิตและความตาย ผ่านเกมไพ่ไขชีวิต นำสนทนาโดยกระบวนกรชุมชน ในโครงการชุมชนกรุณา พร้อมแบ่งปันเทคนิคการชวนเพื่อนร่วมสร้างสรรค์ชุมชนกรุณา สร้างความเป็นไปได้ในการอยู่ดีและตายดีไปด้วยกัน นำสนทนาโดย คุณสุธีลักษณ์ ลาดปาละ กระบวนกรชุมชน ชุมชนกรุณาขะไจ๋"
รับจำกัด 30 คน

W10 จับมือไว้แล้ววางแผนดูแลล่วงหน้าให้ครอบครัวกันเถอะ (10.00 - 11.30 น.)
Workshop ชวนเขียนสมุดเบาใจ วางแผนดูแลล่วงหน้า โดยคุณเจนจิรา โลชา กระบวนกรชุมชนผู้นำกิจกรรมเขียนสมุดเบาใจกับผู้ป่วยโรคไตทุกคนที่รักษากับโรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย นำกิจกรรมโดย เจนจิรา โลชา กระบวนกรกลุ่มชุมชนกรุณาขะไจ๋
รับจำกัด 30 คน

W11 ไพ่ฤดูฝน เครื่องมือให้ความเข้าใจและดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพ (13.30 - 15.00 น.)
แบ่งปันประสบการณ์การใช้ไพ่ฤดูฝน ในการสนทนา สร้างความเข้าใจ และให้การดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และบุคลากรสุขภาพ แบ่งปันโดย คุณวิชญา โมฬีชาติ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์"
รับจำกัด 15 คน

W12 Care Club ดูแลผู้ดูแล (15.00 - 16.30 น.)
กิจกรรมดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพ ผ่านสุนทรียสนทนา และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดย วรรณวิภา มาลัยนวล กระบวนกร กลุ่ม Peaceful Death
จำกัด 30 คน

ชมตารางกิจกรรมขนาดใหญ่ได้ที่ https://anyflip.com/xmctw/bphk/

ตารางถ่ายทอดสด (Lives)

L1 เรื่องเล่าของบัว กับชุมชนกรุณา (19 พ.ย.เวลา 14.00 น.)
นำสนทนาโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ นักจัดการความรู้ กลุ่ม Peaceful Death และ สุธีลักษณ์ ลาดปาละ กระบวนกร กลุ่มชุมชนกรุณาขะไจ๋

L2 The Last Conversation (19 พ.ย.เวลา 20.00 น.)

L3 มา“แชร์กันนะ” สาธิตการสร้างบทสนทนาวางแผนการดูแลล่วงหน้า (20 พ.ย.เวลา 14.00 น.)
นำสาธิตโดย
- คุณสุธีลักษณ์ ลาดปาละ กระบวนกรชุมชน ชุมชนกรุณาขะไจ๋
- คุณพันธกานต์ อินต๊ะมูล กระบวนกรชุมชน ชุมชนกรุณาขะไจ๋
- คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์ ที่ปรึกษาชมรมกระบวนกรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

L4 การสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี (21 พ.ย.เวลา 19.00 น.)
ร่วมเสวนาโดย 
- เอกภพ สิทธิวรรณธนะ นักจัดการความรู้ กลุ่ม Peaceful Death
- สุธีลักษณ์ ลาดปาละ กระบวนกรชุมชน ชุมชนกรุณาขะไจ๋
- วรัญญา จิตรบรรทัด อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
- วลัยพร วังคะฮาด กระบวนกรชุมชน ห้องสมุดแมวหางกินส์
- ปิญชาดา ผ่องนพคุณ Death Planner จาก เบาใจ Family

รายละเอียดการสมัคร่วมกิจกรรม Workshop เบาใจ Festival

 • Workshop ร่วมกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม Zoom meetings จัดกิจกรรมแบบปิด ไม่เผยแพร่สาธารณะ

 • ผู้สนใจสมัครร่วม Workshop กรุณาโอนเงินสมทบทุนจัดกิจกรรมละ 50 บาท โดยผู้สมัคร จะได้รับสมุดเบาใจท่านละ 1 เล่มต่อกิจกรรม (ตัวอย่างเช่น หากท่านลงทะเบียน 3 กิจกรรม ท่านจะต้องโอนเงิน 150 บาท และได้รับสมุดเบาใจส่งถึงบ้านจำนวน 3 เล่ม)

 • ที่นั่งมีจำกัด ผู้ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ได้ร่วมกิจกรรมก่อน

 • กรุณาตรงต่อเวลา โดยห้อง Zoom จะเปิดห้อง 10 นาทีก่อนเริ่มกิจกรรม และจะปิดห้องหลังจากเริ่มกิจกรรมไปแล้ว 10 นาที

 • ผู้ต้องการยกเลิกกิจกรรม กรุณาแจ้งได้ที่อีเมล peacefuldeath2011@gmail.com โดยผู้จัดจะไม่คืนเงินให้ และจะส่งสมุดเบาใจให้ท่านตามจำนวนที่ท่านลงทะเบียนร่วมกิจกรรมไว้

 • กิจกรรม Live เป็นกิจกรรมที่ท่านไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ https://goodsociety.network หรือช่อง Youtube ของ Peaceful Death โดยทีมงานจะส่งเมลแจ้งเตือนล่วงหน้า 1 วัน

 • โปรดระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อจัดส่งสมุดเบาใจในแบบฟอร์ม หากท่านไม่ระบุที่อยู่จัดส่ง ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับสมุดเบาใจ โดยทีมงานจะนำเงินที่ท่านสนับสนุนไปทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอยู่และตายดีต่อไป

 

ร่วมจัดโดย

 • Peaceful Death
 • Good Society
 • โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี
 • ชุมชนกรุณาขะไจ๋
 • เบาใจ Family
 • เบิร์ดคิดแจ่ม
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • และเครือข่ายกระบวนกรชุมชน