ขอเชิญผู้มีประสบการณ์ความเจ็บป่วยและการดูแลส่ง
“เรื่องเล่าแห่งความขอบคุณ”

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม – ชุมชนกรุณา

อ่านเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณตลอดปี 2563-2564 ได้ที่ https://peacefuldeath.co/wp-content/uploads/2021/06/เรื่องเล่าแห่งความขอบคุณ.pdf

[seed_social]