ในสถานการณ์โรคระบาด ใครบางคนอาจสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ต้องการใครสักคนรับฟังความรู้สึกที่ยากจะบอกคนใกลชิด

กลุ่มคุยด้วยไมตรีจึงเปิดบริการดูแลใจผู้สูญเสีย เราให้บริการรับฟัง ให้คำปรึกษา แนะนำเครื่องมือและแนวทางดูแลความโศกเศร้าในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยอาสาสมัครที่มีทักษะรับฟัง ให้บริการผ่านโทรศัพท์ หรือ Line Call หรือโปรแกรมสนทนาออนไลน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ท่านที่ประสบความสูญเสียและต้องการดูแลใจ สามารถแจ้งขอรับบริการทางเว็บไซต์ maitritalk.com จะมีทีมงานประสานการดูแล ภายใน 48 ชั่วโมง

ให้บริการโดยอาสาสมัครโครงการชุมชนกรุณา กลุ่ม Peaceful Death
#คุยด้วยมิตรไมตรี
#ดูแลใจผู้สูญเสีย